Česko-polské sportování předškolních dětí

Česko – polské sportování předškolních dětí.
Mezinárodní sportování našich dětí s Poláky pokračuje i v letošním roce2016/17.
Návštěvu dětí z Kamiennej Góry čekáme v úterý 18. 10. 2016 v dopoledních hodinách.
Děti si společně zasportují v tělocvičně, poslechnou si koncert Lídy Helligerové a poté si společně pohrají na zahradě MŠ.
Na výlet do Polska pojedeme s dětmi
ze tř. Andílků a Dráčků
ve čtvrtek 10. 11. 2016 v 8.30 hod.
Tam spojíme sportovní aktivity s kulturními prožitky a letos bude pro naše děti připraven i malý kurz polštiny. Vše probíhá hravou formou.
Děti potřebují pas nebo OP. Pojištění i dopravné je hrazeno z peněz EU. Další potřebné informace o tomto zájezdu Vám včas dodáme.
Moc se těšíme.

Zpět