Procházka mezi stromy

V měsíci říjnu jsme pokračovali v poznávání dalších stromů. Pod ořešákem jsme sbírali oříšky. U lípy, symbolu naší státnosti, jsme obdivovali tvar listů. Javor nás oslovil svou barevností listů a svými plody - dvounažkami - hezky ve vzduchu létají. Jírovec, lidově nazývaný kaštan, jsme poznali hned, protože pod ním ležely krásně lesklé kaštany. Všechny, i donesené z domova, jsme předali do České lesnické akademie v Trutnově. Nasbírali jsme je pro zvířátka, která si na nich pochutnají v zimním období v lesích v blízkosti Janských Lázní, jak nám potvrdila zástupkyně této školy. 

Zpět