Školní jídelna Komenského


Školní jídelna

Školní jídelna zajišťuje stravovací služby pro děti a personál Mateřské školy Trutnov.
Dětem je poskytována vyvážená strava, doplněná dostatečným množstvím ovoce a zeleniny.
Jsou dodržovány předepsané intervaly mezi jednotlivými podávanými pokrmy.
Děti mají během dne dostatek tekutin, nenutíme je k požití, motivujeme je k ochutnávání stravy.

Naše školní jídelna se zapojila od 1.8.2015 do projektu  "Uzdravme svůj školní jídelnu". Dne 3.2.2016 jsme ze Státního zdravotního ústavu slavnostně převzali Certifikát k užívání titulu " Zdravá školní jídelna" . Po úspěšném splnění 10 stanovených kritérií kvality jsme zařazili mezi 19 Zdravých školních jídel v rámci celé ČR. Podrobnosti k projektu naleznete na stránkách:  www.zdravaskolnijidelna.cz  

Aktuální jídelníček je vyvěšen v budově haly a na internetových stránkách -  www.mstrutnov.cz

Personální zajištění:

Vedoucí školní jídelny: Jarmila Holubcová
e-mail:  j.holubcova@mstrutnov.cz
Tel .: 499 814 957 (odhlášky stravy)
Mobil: 737 224 545 (informace k platbám)
Kuchařky: Miroslava Gernatová, Zdeňka Jandíková

Základní důležité informace:

• denní stravné pro děti od 3 do 6 let tj. přesnídávka, oběd a svačin činí 35, - Kč

• denní stravné pro děti 7leté činí 38, - Kč

• úhrada stravného se provádí inkasem s datem splatnosti 15. den v měsíci
(zálohy jsou hrazeny měsíc předem)

• stravné se odhlašuje předem, nejpozději však do rána do 7:00 hod.,
Do zápisu do pracoviště v budově nebo telefonicky 499 814 957


Další informace o stravování upravuje Vnitřní řád ŠJ Platný od 1.9.2018.