Charakteristika třídy B ,,VČELKY"

ZAMĚŘENÍ – TŘÍDA B
VČELIČKY
VĚKOVÁ SKUPINA PŘEDŠKOLNÍCH DĚTÍ
27 dětí
TŘÍDA S VÝUKOVU ANGLICKÉHO JAZYKA – 1 týdně
CHARAKTERISTIKA

2 děti – 6ti leté –odklad školní docházky
9 dětí – 5ti leté
7 dětí – 4 leté
9 dětí – 3 leté

V této třídě máme integrované 1 dítě s PO 3 a kódem NFN na Předmět speciálně pedagogické péče 2 hodiny. Je v péči logopedického asistenta s kurzem Primární logopedická prevence ve školství v rozsahu 40 hodin, se kterým je sepsána DPP. Supervizi zajišťuje pedagogická pracovnice z MŠ Horská s potřebnou kvalifikací logoped – surdoped.