AKTUÁLNÍ INFORMACE K PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY

Aktualizace zveřejněna dne: 29. 5. 2020                     

Provoz MŠ Trutnov v období do konce školního roku 2019/2020 vychází z manuálu MŠMT vydaného 30. 4. 2020. Podmínky provozu jsou závazné jak pro zaměstnance, tak pro zákonné zástupce předškolních dětí. Rodiče vstupují do prostor mateřské školy v roušce, kterou nesundávají. Při nedodržení celostátně daných nařízení nebude rodič s dítětem dál vpuštěn do budovy. Provoz od 25. 5. od 6.30 hodin do 16. 30 hodin, docházku dítěte prosíme nahlásit s předstihem. Z důvodu personálního zajištění bude provoz na MŠ Srdíčko Horská od 25. 5. probíhat na pěti třídách. Děti, do odvolání, nemohou do školky přinášet různé předměty a hračky. Rodiče nově příchozích dětí musí před předáním dítěte do třídy vyplnit a podepsat čestné prohlášení. Do školky nebude přijato dítě s rýmou, kašlem, průjmem, teplotou, včetně dítěte s příznaky probíhajícího akutního onemocnění.   

Bc. Vladimíra Priputenová
Ředitelka Mateřské školy, Trutnov 

Všechny informace naleznete v přiložených odkazech i na webu MŠ v sekci Pro rodiče:

https://www.mstrutnov.cz/files/files/f2-provoz-ms-v-dobe-pandemie-covid-19.pdf

https://www.mstrutnov.cz/files/files/f2-ochrana-zdravi-ms.pdf

https://www.mstrutnov.cz/files/files/f2-priloha-cestne-prohlaseni.pdf

https://www.facebook.com/Mateřská-školaTrutnov-Komenského-485-109539410722617/

______________________________________________________________________________

 

Zpět