Klíčové aktivity projektu

Klíčová aktivita 01 

Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků v oblasti kurikulární reformy - vzdělávání celých pedagogických sborů

Klíčová aktivita 02

 Vzdělávání celých pedagogických sborů v oblasti pedagogicko-psychologické diagnostiky

Klíčová aktivita 03 

Dlouhodobé vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ v oblasti využívání ICT ve výuce

Klíčová aktivita 04

Dlouhodobé vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti cizího jazyka