Výstupy projektu.

Projekt Implementace standardů předškolního vzdělávání do praxe mateřských škol byl realizován v období od 1. 2. 2013 do 28. 2. 2015.

Projekt svým obsahem nastavil podporu pedagogům Mateřské školy, Trutnov v oblasti jejich profesního rozvoje s důrazem na kutikulární reformu a konzultační a poradenské činnosti směřující k podpoře pedagogických pracovníků. Projektový záměr přispěl k rozvoji klíčových kompetencí a k prohloubení odborné kvalifikace pedagogických pracovníků mateřské školy (kompetence v oblasti cizích jazyků a práce s ICT) a zlepšil konkurenceschopnost pedagogů na trhu práce.

Produktem projektu je Inovovaný ŠVP ve třech oblastech: "Využití ICT v předškolním vzdělávání", "Zařazení AJ do běžných činností předškolních oddělení MŠ" a "Implementace poznatků ze vzdělávacích aktivit - kooperativní činnosti a inovovaný plánovací arch.

Inovovaný ŠVP PV ke stáhnutí zde

Publicita projektu