Pro rodiče

Mateřská škola, Trutnov vznikla sloučením všech 11 mateřských škol v Trutnově a je od 1.1.2003 příspěvkovou organizací Města Trutnov. Organizaci řídí ředitelka, v její nepřítomnosti statutární zástupkyně, která zároveň řídí pracoviště Komenského v sídle ředitelství. Na ostatních deseti odloučených pracovištích (mateřských školách) jsou pověřeny řízením zástupkyně ředitelky.

Naše pracoviště můžete virtuálně navštívit na:  https://1url.cz/xKv7A

 

 

Zápis do MŠ Trutnov

LEX UKRAJINA

Individuální vzdělávání

Prázdniny

Žádost o ukončení docházky

Potvrzení školného

Stravné a školné

Pokyn ke stanovení úplaty za předškolní vzdělávání na školní rok 2022/2023

Školní řád Mateřské školy, Trutnov

Zabezpečení vchodů pomocí čipů na některých pracovištích

Žádost o přestup na jiné pracoviště

Zajištění zdravotních služeb dětem v MŠ

Minimální preventivní program