Pro rodiče

Mateřská škola, Trutnov vznikla sloučením všech 11 mateřských škol v Trutnově a je od 1.1.2003 příspěvkovou organizací Města Trutnov. Organizaci řídí ředitelka, v její nepřítomnosti statutární zástupkyně, která zároveň řídí pracoviště Komenského v sídle ředitelství. Na ostatních deseti odloučených pracovištích (mateřských školách) jsou pověřeny řízením zástupkyně ředitelky.

Naše pracoviště můžete virtuálně navštívit na: https://www.youtube.com/channel/UC_aeXFiDezI2spYv_AJGqZg/videos

MŠ Benešova: https://www.youtube.com/watch?v=FCbCq1RHtiU

 

Informace k návratu všech dětí od 26.4.2021

Otevření MŠ Trutnov od 12.4.

UZAVŘENÍ MŠ TRUTNOV

Koronavir - informace pro rodiče

Zápis do MŠ

Individuální vzdělávání

Prázdniny

Žádost o ukončení docházky

Potvrzení školného

Stravné a školné

Pokyn k úplatě za předškolní vzdělávání na školní rok 2020/2021

Školní řád Mateřské školy, Trutnov

Zabezpečení vchodů pomocí čipů na některých pracovištích

Žádost o přestup na jiné pracoviště

Vnitřní pokyn k podávání léků