Mateřská škola, Trutnov vznikla sloučením všech 11 mateřských škol v Trutnově a je od 1.1.2003 příspěvkovou organizací Města Trutnov. Organizaci řídí ředitelka, v její nepřítomnosti statutární zástupkyně, která zároveň řídí pracoviště Komenského v sídle ředitelství. Na ostatních deseti odloučených pracovištích (mateřských školách) jsou pověřeny řízením zástupkyně ředitelky.

 

Školní řád Mateřské školy, Trutnov

Zápis do MŠ

Individuální vzdělávání

Prázdniny

Žádost o ukončení docházky

Potvrzení školného

Stravné a školné

Pro předškoláky

Pokyn k úplatě za předškolní vzdělávání na školní rok 2019/2020

Zabezpečení vchodů pomocí čipů na některých pracovištích

Žádost o přestup na jiné pracoviště