Projekty a granty

Šablony I - OP JAK - Zlepšení kvality výuky v MŠ Trutnov Komenského

I-KAP KHK II - Malá technická univerzita - zapojení do projektu

Národní plán obnovy - Digitalizujeme školu

Státní fond životního prostředí ČR - výzva NPŽP 7/2019 Přírodní zahrady

OP VVV Zvýšení kvality výuky v MŠ Trutnov, registr. číslo: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017026

Učíme se spolu - Step by Step

OP VVV Zvýšení kvality výuky v MŠ Trutnov, registr. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0008730

NPI ČR Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi

OP VVV Zvýšení kvality výuky v MŠ Trutnov, registr.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001099

Nadace ČEZ - Investice výtěžku z projektu Oranžové kolo, č.OK 16_15.

RP MŠMT Kompenzační učební pomůcky pro žáky se zdravotním postižením v roce 2016, č.j. MSMT-43229/20

RP MŠMT Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání, č.j.MSMT - 23534/2015