Projekty a granty

OP VVV Zvýšení kvality výuky v MŠ Trutnov, registr. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0008730

OP VVV Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi

OP VVV Zvýšení kvality výuky v MŠ Trutnov, registr.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001099

Nadace ČEZ - Investice výtěžku z projektu Oranžové kolo, č.OK 16_15.

RP MŠMT Kompenzační učební pomůcky pro žáky se zdravotním postižením v roce 2016, č.j. MSMT-43229/20

RP MŠMT Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání, č.j.MSMT - 23534/2015

ESF Veřejně prospěšné práce

Záruky pro mladé v Královehradeckém kraj