Ochrana osobních údajů

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (dále též "GDPR")

 

1. ZABEZPEČENÍ WEBOVÝCH STRÁNEK

1.1 Tento web je zabezpečen důvěryhodným certifikátem SSL a jeho zabezpečení tak odpovídá požadavku GDPR.

1.2 Při provozu webu používáme firewall, který zajišťuje ochranu webu proti útokům z venku (např. hackeři).


2. COOKIES

2.1 Mateřská škola, Trutnov nepoužívá cookies.

3. SOULAD S GDPR

3.1 Mateřská škola, Trutnov má zpracovanou dokumentaci a zavedený soulad s obeným nařízením GDPR.

3.2 Pro případy bezpečnostních incidentů má MŠ Trutnov zpracovaný "Plán řízení bezpečnostních incidentů", aby byla zajištěna spolupráce v případě, kdy se budete cítit ohroženi naším zpracováním vašich osobníh údajů. 

3.3 Mějte na paměti, že naše Politika bezpečnosti v oblasti ochrany osobních údajů je zaměřena na minimalizaci zpracovávaných osobních údajů, takže zpracováváme pouze údaje nezbytné pro řádný výkon naší práce.

3.3 Mateřská škola, Trutnov spolupracuje s certifikovaným Pověřencem pro ochranu osobních údajů, takže s námi můžete komunikovat s vědomím, že Vám poskytneme maximální spolupráci a komfort při řešení případných rizik a prevenci vzniku bezpečnostních incidentů.      

4. DOZOROVÝ ÚŘAD

4.1 Pokud máte jakékoliv pochybnosti o tom, že s vašimi osobními údaji nakládáme v souladu s právními předpisy, můžete se kdykoliv obrátit na nás prostřednictvím těchto kontaktních údajů:

Mateřská škola, Trutnov
Komenského 485, 541 01 Trutnov
reditelstvi@mstrutnov.cz
+420 499 810 443, IČO: 750 09 617

4.2 Můžete se také obrátit přímo na dozorový úřad, kterým je pro Českou republiku:

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7
+420 234 665 111 (Ústředna)
https://www.uoou.cz
posta@uoou.cz

4.3 V případě potřeby odborné pomoci se můžete obrátit na našeho Pověřence pro ochranu osobních údajů:

JUDr. Ing. Martina Nyklová, Ph.D., advokátka, Horní Branná 25, 512 36, +420 603 384 456, poverenec@aknyklova.cz , DS bu885ks

5. VAŠE PRÁVA

5.1 Kdykoliv se nás dotázat, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, za jakým účelem a na základě jakého právního titulu. Pokud tak učiníte, odpovíme vám ve lhůtě nejdéle do 30ti dnů od přijetí vaší žádosti o tyto informace.

5.2 Zažádat u Mateřské školy, Trutnov, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů. Pokud tak učiníte, okamžitě pozastavíme zpracování vašich osobních údajů a bezodkladně prošetříme situaci. O výsledku šetření vás budeme informovat.

5.3 Zažádat u Mateřské školy, Trutnov o výmaz osobních údajů. Pokud tak učiníte, skartujeme všechny osobní údaje, které o vás zpracováváme, pokud k dalšímu zpracování nejsme povinni ze zákona (např. archivování). O skartovaných osobních údajích vyhotovíme skartační protokol, který vám v kopii zašleme.

5.4 Vznést vůči Mateřské škole, Trutnov žádost "Být zapomenut". Pokud tak učiníte, pokusíme se vztah mezi vámi a naší organizací uvést do stavu, jako by vztah mezi vámi a naší organizací nikdy neexistoval. Berte prosím na vědomí, že pokud pro nás existují zákonné povinnosti vaše data dále zpracovávat, nebude možné statut "Být zapomenut" po právní stránce zcela naplnit. O výsledku našeho postupu vás budeme informovat.

6. FORMULÁŘE

6.1 Pomocí níže uvedených formulářů se na nás můžete kdykoliv obrátit, připravili jsem je tak, abyste s případným vyplněním neměli žádný problém.

Žádost o výmaz
Žádost o přístup k osobním informacím
Žádost o přenesení osobních údajů
Žádost o opravu osobních údajů
Námitka proti zpracování osobních údajů
Žádost o omezení zpracování

7. INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

7.1 V rámci své činnosti zpracováváme osobní údaje u jednotlivých subjektů údajů v nasledujícím rozsahu:

INFORMACE O zpracování osobních údajů (děti a zákonní zástupci)
INFORMACE O zpracovní osobních údajů (zaměstnanci)
INFORMACE O zpracovní osobních údajů (osoby na fakturách a smlouvách)