O nás

 

 

MŠ " Kulíšek " 

 

Naše mateřská škola se nachází ve vesnici Voletiny v okrajové části města Trutnova. Školka je umístěna v budově jednopatrového rodinného domu, který je obklopen zahradou. Okolní přírodní prostředí, listnaté a jehličnaté stromy, pole, louky a prostorná školní zahrada vybavena pískovištěm, herními prvky a bazénem, poskytují dětem dobré zázemí k aktivnímu pohybu. Jsme tak s dětmi neustále v přírodě. Svou polohou i velikostí nabízí dětem i rodičům rodinné prostředí. Vesnický charakter okolí umožňuje dětem žít v souladu s přírodou, poznávat zvířata, pozorovat život na vesnici.

 Snažíme se vytvořit především prostředí co nejvíce připomínající domov.

V přízemí budovy se nachází hlavní vchod s chodbou, sociálním zázemím, šatnou, třídou s hernou a výtvarným ateliérem. V prvním poschodí je umístěna jídelna, kuchyň, ložnice, která zároveň slouží jako tělocvična a místnost s terapeutickými masážními míčky.

Děti mají k dispozici pestrou nabídku zákoutí pro námětové, tvořivé i konstruktivní hry, pracovní i výtvarné činnosti, dostatek prostoru pro pohybové aktivity. Vybavení hračkami a učebními pomůckami, tělovýchovným nářadím a náčiním, hudebními nástroji, knížkami pro děti, rodiče i učitelky, je díky zřizovateli na velmi dobré úrovni.

V naší mateřské škole máme věkově heterogenní třídu. Předškolním dětem je věnována větší individuální péče, sourozenci budou moci být spolu v jedné třídě, Starší děti pomáhají mladším, naopak mladší děti mnohé od starších pochytí.

Spolupracujeme se speciální základní školou ve Voletinách, se ZŠ Náchodská,s městským kulturním střediskem, s místním Tkalcovským muzeem v Domě pod jasanem, s místním sdružením občanů Voletiny, s TJ Lokomotiva Trutnov, ekologickým centrem KRNAP v rámci ekologického projektu.

Kulíšek

Voletiny 128, Trutnov 3

499 841 215
737 224 550
voletiny@mstrutnov.cz