Charakteristika třídy


Třída je heterogenní s počtem 27 dětí „KULÍŠKŮ“. Z celkového počtu dětí je 16 děvčat a 11chlapců. Máme 6 předškoláků, 9 dětí starších a 12 dětí mladších. 

Třída je laděna v teplých barvách, převládá oranžová a žlutá která je doplněna barvou zelenou. Tyto barvy vytvářejí příjemné a pohodové prostředí a působí uklidňujícím dojmem. Děti využívají pro hru více místností. Hernu s kobercem, která je rozdělena do hracích koutků, které umožňují dětem dostatek soukromí a klidu pro hru, koutek vybavený polštáři určený k relaxaci a odpočinku. Prostor třídy je uspořádán do center aktivit, což jsou pracovní koutky, které umožňují hru i tvůrčí práci jednotlivcům i skupině dětí. Pracujeme s prvky programu Začít spolu. Děti se učí tím, že si hrají a pracují s různými materiály, které jsou k dispozici v každém koutku. Jsou vedeny k samostatnosti a ke spolupráci. Děti mají k dispozici samostatnou místnost - Ateliér, vybavený velkým množstvím volně přístupného výtvarného materiálu. Mohou tak lépe rozvíjet a realizovat své výtvarné představy a sny.

Místnosti jsou vybaveny nábytkem přizpůsobeným potřebám dětí, neohrožující jejich bezpečnost. Děti využívají i místnost s terapeutickými míčky. Máme tělocvičnu a v ní různé druhy sportovního nářadí a náčiní pro rozvíjení pohybových dovedností. Celá budova je vyzdobena dětskými pracemi a výrobky z keramického tvoření ve školce. Stoly a židle jsou velikostně rozlišeny pro malé děti a děti starší. Ke třídě přiléhá koupelna a šatna dětí. Vybavení všech těchto prostor je nadstandardní. K dispozici jsou různé didaktické a učební pomůcky .

Při naší práci respektujeme osobnost dítěte a dodržujeme zásady individuálního přístupu, přiměřenosti, názornosti, systematičnosti, posloupnosti a aktivity. Ve třídě panuje přátelská a především rodinná atmosfér. Všichni se snažíme dodržovat společně dohodnutá pravidla.

Každé z dětí má zavedeno své portfólio, kam průběžně zařazujeme jeho výtvory a zaznamenáváme podrobný přehled o individuálním rozvoji a učení dítěte. Dětem je v rámci pedagogické diagnostiky vedena diagnostická kresba. Předškoláci mají zavedený sešit grafomotorických cvičení a pracovních listů, který mají rodiče umístěný v šatně ke každodennímu nahlédnutí.

Spolupráce s rodiči je pro nás velmi důležitá. Zapojujeme rodiče do třídních aktivit , naším cílem je spolupodílení se rodičů na celkovém dění ve školce. Kdykoliv jim rádi odpovíme na individuální dotazy ohledně jejich dětí. Organizační informace zveřejňujeme na webových stránkách. Další důležité informace mohou nalézt také na nástěnkách v šatně a ve vestibulu mateřské školy.

Kulíšek

Voletiny 128, Trutnov 3

499 841 215
737 224 550
voletiny@mstrutnov.cz