Školní jídelna - Voletiny

Školní stravovací služby pro děti a osobní Mateřské školy Trutnov.

Dětem je poskytnuta vyvážená strava, doplněná dostatkem ovoce a zeleniny.
Jsou dodržovány předepsané intervaly mezi všemi přijímanými pokrmy.
Děti mají během dne dostatek tekutin, nenutíme je k dojídání, motivujeme je k ochutnání stravy.
Aktuální jídelníček je vyvěšen v hale budovy a na webových stránkách - www.mstrutnov.cz

Personální zajištění:

Vedoucí školní jídelny: Venuše Vodičková DiS.

e-mail: v.vodickova@mstrutnov.cz
(v e-mailu vždy uveďte danou MŠ a celé jméno dítěte, např. Voletiny / Nováková Eliška).
Tel: 499 841 215 ODHLAŠOVÁNÍ
Mobil: 736 519 796
Kuchařka: Pavla Slováčková

Základní důležité informace:

• denní stravování pro děti od 3 do 6 let tj. přesnídávka, oběd a svačina činí 48, - Kč

• denní stravné pro děti 7 leté tj. přesnídávka, oběd a svačina činí 51, - Kč

• úhrada stravného se provádí inkasem s datem splatnosti 15. den v měsíci
(zálohy jsou hrazeny měsíc předem)

stravné se odhlašuje den předem, nejpozději však daný den ráno do 7:00hod,
a to zápisem do sešitu v hale budovy, nebo telefonicky 499 841 215


Další informace o stravovacích službách Vnitřní řád ŠJ platný od 1.9.2022.

Kulíšek

Voletiny 128, Trutnov 3

499 841 215
737 224 550
voletiny@mstrutnov.cz