Školní jídelna - Voletiny

Školní jídelna zajišťuje stravovací služby pro děti a personál Mateřské školy Trutnov.

Dětem je poskytována vyvážená strava, doplněná dostatkem ovoce a zeleniny.
Jsou dodržovány předepsané intervaly mezi jednotlivými podávanými pokrmy.
Děti mají během dne dostatek tekutin, nenutíme je k dojídání, motivujeme je k ochutnání stravy.
Aktuální jídelníček je vyvěšen v hale budovy a na internetových stránkách - www.mstrutnov.cz

Personální zajištění:

Vedoucí školní jídelny : Venuše Vodičková DiS.
e-mail: v.vodickova@mstrutnov.cz
(v e-mailu vždy uveďte danou MŠ a celé jméno dítěte, např. Voletiny / Nováková Eliška)
Tel: 499 841 215 ODHLAŠOVÁNÍ
Mobil: 736 519 796
Kuchařka : Pavla Slováčková

Základní důležité informace:

• denní stravné pro děti od 3 do 6 let tj. přesnídávka, oběd a svačina činí 35,- Kč

• denní stravné pro děti 7 leté činí 38,- Kč

• úhrada stravného se provádí inkasem s datem splatnosti 15. den v měsíci
( zálohy jsou hrazeny měsíc předem)

stravné se odhlašuje den předem, nejpozději však daný den ráno do 7:00hod.,
a to zápisem do sešitu v hale budovy, nebo telefonicky 499 841 215


Další informace o stravování upravuje Vnitřní řád ŠJ platný od 1.9.2018.

Kulíšek

Voletiny 128, Trutnov 3

499 841 215
737 224 550
voletiny@mstrutnov.cz