Kulíšek je malý medvídek...

CHARAKTERISTIKA TŘÍDY

 Třída je heterogenní s počtem 26 dětí „KULÍŠKŮ“. Z celkového počtu dětí je 14 děvčat a 12 chlapců. Máme 1 dítě s odkladem školní docházky, 9 předškoláků, 7 děti starších, 3 děti mladší a 5 děti nejmladší, 1 dítě dvouleté. 1 dítěti zajišťujeme podpůrné opatření – asistenta pedagoga. Ve třídě vyučují dvě učitelky MŠ a asistent pedagoga.

Třída je laděna v teplých barvách, převládá oranžová a žlutá která je doplněna barvou zelenou. Tyto barvy vytvářejí příjemné a pohodové prostředí a působí uklidňujícím dojmem. Děti využívají pro hru více místností. Hernu s kobercem , která je rozdělena do hracích koutků , které umožňují dětem dostatek soukromí a klidu pro hru, koutek vybavený polštáři určený k relaxaci a odpočinku. Prostor třídy je uspořádán do center aktivit, což jsou pracovní koutky, které umožňují hru i tvůrčí práci jednotlivcům i skupině dětí. Děti se učí tím, že si hrají a pracují s různými materiály, které jsou k dispozici v každém koutku. Jsou vedeny k samostatnosti a ke spolupráci. Děti mají k dispozici samostatnou místnost- ateliér, vybavený velkým množstvím volně přístupného výtvarného materiálu. Mohou tak lépe rozvíjet a realizovat své výtvarné představy a sny.

Místnosti jsou vybaveny nábytkem přizpůsobeným potřebám dětí, neohrožující jejich bezpečnost. Děti využívají i místnost s terapeutickými míčky. Máme tělocvičnu a v ní

různé druhy sportovního nářadí a náčiní pro rozvíjení pohybových dovedností. Celá budova je vyzdobena dětskými pracemi a výrobky z keramického tvoření ve školce. Stoly a židle jsou velikostně rozlišeny pro malé děti a děti starší. Ke třídě přiléhá koupelna a šatna dětí. Vybavení všech těchto prostor je nadstandardní. K dispozici jsou různé didaktické a učební pomůcky .

Při naší práci respektujeme osobnost dítěte a dodržujeme zásady individuálního přístupu, přiměřenosti, názornosti, systematičnosti, posloupnosti a aktivity. Ve třídě panuje přátelská a především rodinná atmosfér. Všichni se snažíme dodržovat společně dohodnutá pravidla.

Každé z dětí má zavedeno své portfólio, kam průběžně zařazujeme jeho výtvory a zaznamenáváme podrobný přehled o individuálním rozvoji a učení dítěte. Dětem je v rámci pedagogické diagnostiky vedena diagnostická kresba. Předškoláci mají zavedený sešit grafomotorických cvičení a pracovních listů, který mají rodiče umístěný v šatně ke každodennímu nahlédnutí.

 


Spolupráce s rodiči je pro nás velmi důležitá. Zapojujeme rodiče do třídních aktivit , naším cílem je spolupodílení se rodičů na celkovém dění ve školce. Kdykoliv jim rádi odpovíme na individuální dotazy ohledně jejich dětí. Organizační informace zveřejňujeme na webových stránkách. Další důležité informace mohou nalézt také na nástěnkách v šatně a ve vestibulu mateřské školy.

 

Kulíšek je malý medvídek , který ještě nezná svět. Ví o něm jen málo , tak jako děti a tak se rozhodl , že spolu s dětmi z naší školky poroste , bude poznávat a objevovat vše nové , bude s dětmi prožívat radosti ale i trápení , bude si s dětmi hrát i pracovat a poznávat svět kolem sebe až z něj na konci školního roku bude dospělý , silný a rozumný MEDVĚD.

 

PRAVIDLA SOUŽITÍ VE TŘÍDĚ

 vznikla na základě skutečných událostí a byla vytvořena společně s dětmi nebo s jejich pomocí

 

MÁME SE RÁDI, NEUBLIŽUJEME SI

 POUŽÍVÁME KOUZELNÁ SLŮVKA DĚKUJI A PROSÍM

 VELCÍ KAMARÁDI POMÁHAJÍ MALÝM KAMARÁDŮM

 NAŠE RUCE JSOU NA HLAZENÍ, HRANÍ, PRÁCI

 NAŠE PUSY NEKŘIČÍ, NASLOUCHÁME DRUHÝM

 NEBĚHÁME A NELÉTÁME, NEJSME LETADLA

 NEZDRŽUJEME KAMARÁDY, NELOUDÁME SE

 JSME OHLEDUPLNÍ KE KAMARÁDŮM KTEŘÍ SPÍ

 

 RITUÁL TŘÍDY

 

VELKÉ KOLO UDĚLÁME, PROTOŽE SE RÁDI MÁME,

KDO SI S NÁMI NECHCE HRÁT, TEN NENÍ NÁŠ KAMARÁD.

ZA RUCE SE POCHYTÁME, DO KRUHU SI POSEDÁME,

VŽDYŤ JSME JEDNA SKUPINA, JEDNA VELKÁ RODINA.

 " KULÍŠKOVA“

 

 

Kulíšek

Voletiny 128, Trutnov 3

499 841 215
737 224 550
voletiny@mstrutnov.cz