Co ještě nabízí Kulíšek dětem...

„KERAMIKA“

 Spolupracujeme s výtvarnou dílnou „Pod Jasanem“ maminkou našich bývalých Kulíšků, paní Martinou Poliakovou. Pod jejím laskavým dohledem se pravidelně věnujeme krásné činnosti jakou je práce s keramickou hlínou. Tato činnost u nás ve školce není zaměřená na rozvoj talentu ale jako tvořivá, přitažlivá a dětmi velmi oblíbená činnost, podporující rozvoj dítěte. Práce s hlínou rozvíjí dětskou fantazii, tvořivost, vede ke koncentraci, přirozeně rozvíjí motoriku.

 

 „PREVENTIVNÍ LOGOPEDICKÁ PÉČE“

 

 

„KNIHOVNA“

Pravidelně jednou za měsíc navštěvujeme Městskou knihovnu v Trutnově. Děti si zde zapůjčí knihu domů, mají vlastní průkazky čtenáře. Podporujeme tak čtenářskou gramotnost, vztah ke knize. Děti se naučí jak s knihou zacházet a základy čtenářských dovedností.

 

„ŠKOLIČKA LYŽOVÁNÍ“

Výuka probíhá formou týdenního kurzu (5 dní ) ve Skiareálu a Dětském lyžařském areálu Černý důl.

 

„PLAVECKÁ ŠKOLIČKA“

výuka plavání pro děti z mateřských škol

 cíl plavecké výuky:

odbourávání zábran a strachu z vodního prostředí formou her

zvládnutí základních plaveckých dovedností – dýchání, orientace, splývání, skoky a pády do vody

 PLAVECKÉ DÝCHÁNÍ

dítě se drží okraje bazénu, 3 krát za sebou vydechne do vody s ponořeným obličejem

ORIENTACE VE VODĚ

děti sedí v mělké vodě a ponoří celý obličej do vody

dítě vyloví v přiměřené hloubce předmět s ponořeným obličejem

PLAVECKÁ POLOHA

splývání v poloze na břiše

dítě na pokyn instruktora nalehne na hladinu do splývavé polohy, ve vzpažených rukách drží desku, hlavu má v prodloužení těla, nohy jsou nataženy

SKOKY A PÁDY DO VODY

dítě skočí ze sedu , ze dřepu, nebo z podřepu z okraje bazénu

do vody

ADAPTACE NA VODNÍ PROSTŘEDÍ

dítě zvládne přirozený pohyb ve vodě (chůze, poskoky, běh, lezení)

 

 „ŠKOLIČKA BRUSLENÍ“

Pod vedením zkušených lektorů, si děti v deseti lekcích konaných na zimním stadionu, osvojují základy bruslení. Přirozenou formou tak podporujeme zájem dětí o sport.

„ Bruslím rád, led je můj kamarád „

 

 

Kulíšek

Voletiny 128, Trutnov 3

499 841 215
737 224 550
voletiny@mstrutnov.cz