Co ještě nabízí Kulíšek dětem...

„KERAMIKA“

 Spolupracujeme s výtvarnou dílnou „Pod Jasanem“ a naší maminkou paní Martinou Poliakovou. Pod jejím laskavým dohledem se pravidelně věnujeme krásné činnosti jakou je práce s keramickou hlínou. Tato činnost u nás ve školce není zaměřená na rozvoj talentu ale jako tvořivá, přitažlivá a dětmi velmi oblíbená činnost, podporující rozvoj dítěte. Práce s hlínou rozvíjí dětskou fantazii, tvořivost, vede ke koncentraci, přirozeně rozvíjí motoriku.

 

 „PREVENTIVNÍ STOMATOLOGICKÁ PÉČE“

Dvakrát ročně děti docházejí na preventivní zubní kontrolu kterou pro nás zajišťuje Mudr. Davidová.

 

 „PREVENTIVNÍ LOGOPEDICKÁ PÉČE“

preventivní logopedické šetření u nás provádí SPC Trutnov.

 

„KNIHOVNA“

Pravidelně jednou za měsíc navštěvujeme Městskou knihovnu v Trutnově. Děti si zde zapůjčí knihu domů, mají vlastní průkazky čtenáře. Podporujeme tak čtenářskou gramotnost, vztah ke knize. Děti se naučí jak s knihou zacházet a základy čtenářských dovedností.

 

„ŠKOLIČKA LYŽOVÁNÍ“

Výuka probíhá formou týdenního kurzu (5 dní ) ve Skiareálu a Dětském lyžařském areálu Černý důl.

 

„PLAVECKÁ ŠKOLIČKA“

výuka plavání pro děti z mateřských škol

 cíl plavecké výuky:

odbourávání zábran a strachu z vodního prostředí formou her

zvládnutí základních plaveckých dovedností – dýchání, orientace, splývání, skoky a pády do vody

 PLAVECKÉ DÝCHÁNÍ

dítě se drží okraje bazénu, 3 krát za sebou vydechne do vody s ponořeným obličejem

ORIENTACE VE VODĚ

děti sedí v mělké vodě a ponoří celý obličej do vody

dítě vyloví v přiměřené hloubce předmět s ponořeným obličejem

PLAVECKÁ POLOHA

splývání v poloze na břiše

dítě na pokyn instruktora nalehne na hladinu do splývavé polohy, ve vzpažených rukách drží desku, hlavu má v prodloužení těla, nohy jsou nataženy

SKOJKY A PÁDY DO VODY

dítě skočí ze sedu , ze dřepu, nebo z podřepu z okraje bazénu

do vody

ADAPTACE NA VODNÍ PROSTŘEDÍ

dítě zvládne přirozený pohyb ve vodě (chůze, poskoky, běh, lezení)

 

 „ŠKOLIČKA BRUSLENÍ“

Pod vedením zkušených lektorů, si děti v deseti lekcích konaných na zimním stadionu, osvojují základy bruslení. Přirozenou formou tak podporujeme zájem dětí o sport.

„ Bruslím rád, led je můj kamarád „

 

 SOLNÁ JESKYNĚ

 Děti v podzimních měsících absolvují 10 relaxačních pobytů v solné jeskyni.

Kulíšek

Voletiny 128, Trutnov 3

499 841 215
737 224 550
voletiny@mstrutnov.cz