O nás

Naše dvoutřídní mateřská škola „ STONOŽKA „ je netypizované zařízení, umístěné ve starším rodinném domě se zahradou. Budova MŠ se nachází uprostřed obce Poříčí ( Trutnov 3 ), v blízkosti náměstí a ZŠ. Zahájení provozu bylo 1.9.1946.

Budova školy je dvoupodlažní, v přízemí jsou umístěny dětské šatny, šatna pro zaměstnance, sklad materiálu, kancelář vedoucí stravování, školní jídelna a kuchyň s malým skladem potravin.

V 1. poschodí se nachází ředitelna, 2. třída pro starší děti, herna ( funguje zároveň i jako ložnice pro 2. třídu).
Ve 2. poschodí se nachází 1. třída pro mladší děti a ložnice pro tuto třídu. V meziposchodí jsou umístěna sociální zařízení pro každou třídu.
K budově školy patří poměrně rozlehlá zahrada s množstvím stromů.
Budova mateřské školy prošla dvěma většími rekonstrukcemi, výrazné změny prodělala v roce 1998, kdy byla provedena velká rekonstrukce školy.
Byly vybudovány dvě dětské šatny, nové sociální zařízení pro obě třídy, v půdních prostorách byla vytvořena třída pro mladší děti. V rámci rekonstrukce byly kompletně provedeny nové rozvody elektroinstalace, topení, vodovodu, lapač tuku.

Kapacita MŠ

v letošním školním roce máme zapsaných dětí 54 dětí

Provoz MŠ je celodenní a to od 6:30 hodin do 17:000 hodin.

Mateřská škola má dvě třídy, kde jsou děti rozděleny podle věku.
První třída „ Jahůdky“ děti  3 – 4,5 leté.
Druhá třída „ Mašinky“ děti 4,5 – 6 leté a děti s odloženou školní docházkou.

ZVEME VÁS NA PROHLÍDKU NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY, POJĎTE DÁL...

https://www.youtube.com/channel/UCjjZ3ELn7Hy4m7bpdNZXtyw

 

NAŠÍ FILOSOFIÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY JE :

 

ROZVÍJET OSOBNOST SAMOSTATNÉHO, ZDRAVĚ SEBEVĚDOMÉHO TVŮRČÍHO JEDINCE CESTOU PŘIROZENÉ VÝCHOVY"

 

Charakteristika vzdělávacího programu

MOTTO: „Se stonožkou hurá ven, poznáváme naši Zem"

 

ŠVP „ Objevujeme svět se stonožkou“ je tvořen v souladu se záměry RVP PV, vychází z dlouhodobého plánu školy a analýzy místních podmínek. Celý obsah ŠVP je k nahlédnutí v MŠ.

Hlavním cílem našeho ŠVP „ Objevujeme svět se stonožkou“ je : „ rozvoj osobnosti samostatného, zdravě sebevědomého tvůrčího jedince cestou přirozené výchovy“

  • tzn. předávat a zprostředkovávat dětem základní životní zkušenosti v přirozeném prostředí dětí cestou výchovy a vzdělávání založené na principu uspokojování individuálních potřeb a zájmů, rozvíjet a podporovat samostatnost, zdravé sebevědomí a tvořivost dětí 
  • vycházíme z přirozené potřeby dětí zkoumat a objevovat nové věci a tak i uspokojovat jejich touhu po získávání nových zkušeností a poznatků
  • učíme děti žít společně s ostatními
  • vedeme děti ke kladnému vztahu k přírodě, jejich ochraně 
  • vedeme děti ke kladnému vztahu ke svému městu
  • podporujeme tělesný rozvoj a zdraví dětí, vedeme je ke zdravému životnímu stylu
  • vytváříme pro děti co nejlepší podmínky k chápání okolního světa

Stonožka

Benešova 222, Trutnov 3

499 841 690 

mobil +420737224549


i.patzeltova@mstrutnov.cz