Školní jídelna Benešova

Školní jídelna zajišťuje stravovací služby pro děti a personál Mateřské školy Trutnov. 

Dětem je poskytována vyvážená strava, doplněná dostatkem ovoce a zeleniny.
Jsou dodržovány předepsané intervaly mezi jednotlivými podávanými pokrmy.
Děti mají během dne dostatek tekutin, nenutíme je k dojídání, motivujeme je k ochutnání stravy.
Aktuální jídelníček je vyvěšen v hale budovy a na internetových stránkách - www.mstrutnov.cz

Personální zajištění:

Vedoucí školní jídelny : Irena Šlesingrová
e-mail: i.slesingrova@mstrutnov.cz
Tel: 499 841 690
Mobil: 731 512 602
Kuchařka : Ivana Mikešová

Základní důležité informace:

 • denní stravné pro děti od 3 do 6 let tj. přesnídávka, oběd a svačina činí 35,- Kč

• denní stravné pro děti 7 leté činí 38,- Kč 
• úhrada stravného se provádí inkasem s datem splatnosti 15. den v měsíci ( zálohy jsou hrazeny měsíc předem) 
stravné se odhlašuje den předem, nejpozději však daný den ráno do 7:00hod., a to zápisem do sešitu v hale školky, nebo telefonicky   499 841 690

Další informace o stravování upravuje Vnitřní řád ŠJ platný od 1.9.2016.

Stonožka

Benešova 222, Trutnov 3

499 841 690  mobil +420737224549
i.patzeltova@mstrutnov.cz