Dne 29.5.2023 v 15:30 proběhne v MŠ schůzka s rodiči nově přijatých dětí.

 

ZÁPIS ZE SCHŮZE RODIČŮ KONANÉ DNE 6.9.2022
-Přivítání všech přítomných, představení personálu, vedoucí stravování– každý čtvrtek v MŠ

- ráno, než dítě vejde do třídy, umyje si ruce, rodiče návleky

- do MŠ mohou chodit pouze děti zdravé
-podávání léků v MŠ je nemožné, pouze léky zachraňující život /vyhláška o podávání léků je vyvěšena ve vestibulu na nástěnce/
- Zákonní zástupci byli seznámeni :Školní řád, Organizační řád, Vnitřní pravidla školy, Vnitřní řád školní jídelny – vyvěšeno ve vstupní hale na nástěnkách-důležité seznámit se s dokumenty
- ŠVP / Školní vzdělávací program/ vyvěšen ve vstupní hale/ Pracujeme s programem „Začít spolu“
Provoz MŠ: 6:30 – 17:00 hod. ráno v 6:30 hod. se předávají děti učitelkám, ne dříve. Neposílat děti samotné
Omlouvání dětí: Do 7:00 hod. telefonicky na pevnou linku 499 841 690, sešity v šatnách, FB stránky naší MŠ
Vyzvedávání po obědě ve 12:00 hod., zapisovat na vývěsku ve vestibulu
Pokud je dítě déle doma, nutno před nástupem do MŠ zavolat a informovat se o akcích, přihlásit si stravné
Hlásit veškeré změny: telefonní čísla, vyzvedávání dětí, zdravotní stav dětí, vši.
Číst každý den nástěnky, prosklené dveře, založena FB skupina /přihlásí se pouze rodiče či zákonní zástupci/
Všechny informace k chodu MŠ a akcích jsou na webových stránkách
Oblečení dětí: náhradní do třídy, oblečení na zahradu, v létě na převlečení i tričko, holínky. Oblečení do plátěných tašek, stojany s ramínky na bundy, v zimě na kombinézy.
Do třídy bačkory, sandálky, ne Croxy!
Učit děti samostatnosti při oblékání a svlékání, sebeobsluha, starší děti jíst příborem
Omluvné listy – předškolní děti /rodiče zapisují nepřítomnost svých dětí/
Učit děti 3 P – pozdravit, poprosit a poděkovat

NADAČNÍ FOND: uloženo na společném účtě všech mateřských škol
Zasílá se na účet /všichni obdrží číslo účtu a variabilní symbol/ 600,-Kč- zaslat do konce října
Divadla- 600,- Kč vybíráme do konce září /vyúčtování bude na konci června/
Na kapesníky vybíráme 100,-Kč /zakoupíme je hromadně na celý školní rok/

Všechny platby jsou na podpis a rodiče si je odsouhlasili
„Plavecká škola“ - začala 5.9.2022, proběhne 10 lekcí
„Škola bruslení“ /leden 2023/ a Škola lyžování“ /únor 2023/ informace a zájem bude zjišťován průběžně dle podmínek
Akce rodiče x děti –na podzim mohou rodiče přinést dýně – s dětmi budeme tvořit Dýňovou výzdobu, Mikuláš – pokud by se někdo z rodičů převlékl za bytosti, „Vánoční zvonění“ – výroba zvonečků doma rodiče x děti – výzdoba školky, čarodějnické oblečení, karnevalový oblek
-Sběr papíru bude upřesněn až dle podmínek
- Nahlásit, které děti navštěvují logopedickou poradnu
- Nabídka knih během celého šk. roku – u ředitelny
Celý plán spolupráce škola x rodina je vyvěšen v chodbě u šaten
Převody: na jinou MŠ od září 2023 – podat žádost do konce ledna 2023
na letní prázdniny do konce května 2023
- Děti z Mašinek si přinesou foto do šatny
- Ranní úkoly v šatnách
- Plán akcí na celý šk. rok – vyvěšen ve vestibulu /vánoční výlet do Dvora Králové nad Labem – vánoční ozdoby, velký letní výlet – Paroplavba v HK, Zahradní slavnost s pasováním, Oslavy narozenin dětí – měkké bonbony
- Do MŠ nenosit žádné hračky
- Nové videozvonky – zvonit ráno do 7:00 hod na 2. třídu, zvonit pouze na levé zvonky, nezvonit na kuchyň
- Neparkovat před bránou sousedního domu
- Uzavření MŠ v době vánoc 27.12. – 30.12.2021
- Diskuse


V Trutnově 8.9.2022 Vedoucí pedagogický pracovník
Patzeltová Iveta

 

 

25.2.2022 bude v MŠ divadelní představení pohádka "O strachu a štěstí" - Divadlo Drak z HK

Měsíc říjen vyhlašujeme "Sběrným měsícem". Můžete nosit do MŠ svázaný novinový, kancelářský  papír, časopisy, letáky. Výtěžek bude použit na akce pro děti,

Ve čtvrtek 9.9.2021 OD 16 hod. proběhne v budově mateřské školy SCHŮZKA RODIČŮ. 

PLAVECKÝ KURZ
TERMÍNY:6.9., 9.9., 13.9., 16.9. , 20.9., 23.9., 27.9., 30.9.,4.10., 7.10., / každé pondělí a čtvrtek/
CO SEBOU: BATOH, PLAVKY, OZNAČENÝ RUČNÍK, MALOU SVAČINKU/OVOCE NEBO SUŠENKU/, PITÍ V LAHVIČCE, ROUŠKU DO AUTOBUSU
Všechny děti v den plaveckého kurzu musí být do 7:30hod. v MŠ

Stonožka

Benešova 222, Trutnov 3

499 841 690 

mobil +420737224549


i.patzeltova@mstrutnov.cz