Charakteristika třídy

 "MAŠINKY" je třída dětí od 4,5 do 6let a děti s odloženou školní docházkou. Třída je umístěna v 1. patře budovy.  Jsou zde vytvořena centra aktivit, v kterých děti pracují a hrají si. Ve třídě je zapsáno 28 dětí, z toho 16 chlapců a 12 děvčat.

Pracujeme podle Školního vzdělávacího programu, do kterého je možné nahlédnout a seznámit se s ním.

 

Stonožka

Benešova 222, Trutnov 3

499 841 690  mobil +420737224549
i.patzeltova@mstrutnov.cz