Zaměření

Předplavecký výcvik

Učíme se základům plavání v krytém bazénu v Trutnově, vždy deset lekcí. Vedou kvalifikovaní lektoři. Účast dětí již od 4 let

Tancujeme

Tančíme moderní, lidové tance, učitelky využívají své poznatky ze seminářů, děti vystupují na besídkách v mateřské škole.

Zpíváme

Pěvecký sbor v obou třídách vedou učitelky. Děti se učí lidové i moderní písně, seznamují se s muzikálem. V květnu vystupují na besídce pro maminky a babičky.

Základy bruslení

Vedou kvalifikovaní lektoři, zimní stadion Trutnov. - učíme se základům bruslení ( obouvání bruslí, chůze na bruslích, skluzy do stran, odrážení 1 nohou, mezi překážkami, pod překážkou). Výcvik probíhá v měsících leden-únor, 10 lekcí.

S počítačem si rozumíme

Děti si postupně zvykají na počítač jako součást prostředí - děti znají jednotlivé části počítače - děti umí zapnout a vypnout počítač - dodržují dohodnutá pravidla při práci s počítačem - ovládají jednoduché vzdělávací hry - klikáním myší si zdokonalují jemnou motoriku i souhru a koordinaci oko-ruka. Zajišťujeme přístup k počítači všem dětem, metodu využívání počítače chápeme jako doplňkovou.

Práce na dotykové televizi - námětové kresby, grafické listy, procvičování barev, odstínů barev, velikostí, sledování pohádek, rozvíjení grafického projevu dětí

Práce s tabletem - logopedická cvičení, zdokonalování jemné motoriky

Školička lyžování

Učíme se základům lyžování, spolupráce se Skiparkem Bret, jen pro předškolní děti. Výcvik probíhá celý týden od pondělí do pátku .Termíny jsou určeny podle sněhových podmínek.

Kulturní vyžití

divadla - pro děti zajišťujeme minimálně 1x za měsíc divadelní představení. Zveme umělecké soubory všech druhů k nám do školky nebo navštěvujeme trutnovské divadlo UFFO či kino Vesmír

Logopedická prevence

s dětmi provádíme každý den preventivní logopedické chvilky, spolupracujeme s logopedickou poradnou "Lereda" v Trutnově s pí. Dagmar Kážovou.

 

 

 

 

Stonožka

Benešova 222, Trutnov 3

499 841 690 

mobil +420737224549


i.patzeltova@mstrutnov.cz