O nás

Informace pro rodiče!
Od 12.4. dochází k postupnému návratů dětí do škol, v první fázi je umožněna docházka nejstarším dětem-předškolákům a dále dětem rodičů vybraných profesí - na základě potvrzené žádosti. Možnost stáhnutí formuláře zde:

 https://www.mstrutnov.cz/pro-rodice/

UPOZORNĚNÍ!
Vzhledem k nutnosti dodržování pravidel pro testování vstupujte do budovy od pondělí 12.4. 2021 jednotlivě, otestujete se v prostorách sborovny v přízemí blízko hlavního vchodu, pod dohledem pedagoga a na výsledek testu si vyčkáte na malé zahradě . Po oznámení výsledku testu, budete teprve moci vstoupit do šaten. Dítě musí přijít ve dnech testování tj. v pondělí a ve čtvrtek se zákonným zástupcem (nelze tedy se sourozencem). Počítejte s časovou prodlevou cca 15-20 minut.
Testujeme od 6,30 do 8,30 hodin. S dítětem choďte vždy pouze jedna osoba a to i platí při vyzvedávání . Pokud půjde dítě po obědě, vstupujte, prosím, do budovy až ve 12,00 hodin a neshlukujte se na chodbách ani v šatnách. Kdo nastupuje ze složky integrovaného systému vybraných profesí, určených mimořádným opatřením MZ, vezme s sebou potvrzení od zaměstnavatele.

Děkujeme za pochopení a těšíme se na vás.

Ve třídě bude max. 15 dětí 

Děti v MŠ budou bez roušek, testy se budou provádět 2x v týdnu ve vyčleněné části budovy MŠ za asistence učitelky. Bez negativního testu nebude dovolen vstup dítěte do MŠ.

MŠMT zajistí MŠ centrální distribuci neinvazivních Ag testů s odběrem z přední části nosu (a s možnou přítomností zákonného zástupce dítěte u testování ve škole).

 

Další informace najdete také na

https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole

https://www.youtube.com/watch?v=Ls0nrA-Oe20&t=1s

 

https://www.facebook.com/Mate%C5%99sk%C3%A1-%C5%A1kolaTrutnov-Komensk%C3%A9ho-485-109539410722617

dále na :

 https://www.msmt.cz/faq-k-prvni-fazi-navratu-do-skol?fbclid=IwAR2FVg7lQn6oRi4kDo-KdTEHHSeTHQhX5iVVC37FcM2CkMrfSC7B3TYOwLU

 

 

Vážení rodiče,  v sekci vývěska najdete odkazy na stránky podporující rozvoj dětí a také vložené soubory pro mladší děti. Témata každý týden aktualizujeme. Předškoláčkům připravují úkoly, nápady a inspiraci paní učitelky podle jednotlivých tříd.

 

 

Prosíme rodiče aby do budovy naší MŠ vstupovali v respirátoru nebo chirurg.roušce a v budově se zdržovali pouze nezbytně nutnou dobu. Dále prosíme aby dítě do MŠ a z MŠ vodil pouze jeden člen rodiny. Dítě s rýmou, kašlem, respiračním onemocněním, horečkou, zažívacími problémy do MŠ nepatří!

 

Naše odloučené pracoviště se nachází v klidné a bezpečné lokalitě Kryblice, v blízkosti oblastní nemocnice, pět minut chůze od náměstí, na úpatí lesoparku. Za prioritu považujeme skutečnost, že tato poloha umožňuje každodenní pobyt dětí v přírodě.

Budova školy byla postavena před více než 50 lety, ale za tu dobu prošla již řadou změn, které ji postupně modernizovaly. Vnitřní dispozice navozuje příjemnou rodinnou atmosféru již při vstupu hlavním vchodem. Ocitneme se v přízemí, kde se nachází hlavní chodba, WC, sborovna, kancelář vedoucí pracoviště, šatny jednotlivých tříd, které jsou barevně odlišeny, dále kuchyňka, provozní místnost školnice a třída A. V prvním patře se nacházejí třídy B a C, kuchyňka a kabinet. V suterénu je pak kuchyň, provozní místnosti (např. kotelna, sklady) a kancelář vedoucí školního stravování. Budova je chráněna zabezpečovacím zařízením.

Každý den se zaměřujeme na tělesný rozvoj a fyzickou zdatnost jako součást zdravého způsobu života, děti cvičí protahovací a zdravotní cviky, hrají pohybové hry a mají volný individuální pohyb při pobytu venku. Vzhledem k poloze blízko místních sportovišť máme i možnost sportovního vyžití. Děti se mohou přihlásit do výcviku bruslení, plavání, lyžování nebo navštěvovat solnou jeskyni. 

V naší MŠ pracujeme podle ŠVP pro předškolní vzdělávání:

Kouzelný svět, který je rozdělen do čtyř integrovaných bloků

1. Svět je domov

2. Toulky světem

3. Objevujeme svět

4. Barvy a krásy světa 

Integrované bloky jsou dále rozpracovávany do jednotlivých tématických bloků a umožňují kvalitní výuku dětí s dostatečnou mírou variability.

 

Zahrada

Škola má zahradu, kde jsou dvě pískoviště, velké dřevěné auto, sestava se šplhací stěnou a houpačkami, kolotoč, pérové houpačky, zahradní posezení a bazén na otužování dětí v létě. Zahradní domek slouží k ukládání hraček a na kreslení jsou 2 tabule, umístěné na domečku. Dostatek stínu zde skýtá v letních měsících vzrostlá zeleň.

Třídy

Děti jsou rozděleny do tří tříd, které jsou heterogenní (tj. smíšené).

Počet dětí celkem: 84

1.třída Červený delfínek: 28 dětí  
2.třída Zelený delfínek: 28 dětí
3.třída Modrý delfínek: 28 dětí

Jednotlivé třídy jsou barevně odlišeny a jsou vybaveny novým nízkým nábytkem s průhledy, které umožňují dětem jednodušší ukládání hraček na své místo. Skříňky jsou opatřeny kulatými rohy a splňují bezpečnostní normy a kriteria. Každá třída má třídu, hernu, kabinet, umyvárnu a WC pro děti a dospělé. Lehátka na odpočinek jsou nová stohovací a vždy se uklízí, aby děti měly větší prostor pro hru.

Prostory jsou rozděleny na centra činností a k tomu jsou i přizpůsobeny odpovídajícím vybavením (v ateliéru jsou např. stolky s kreslícím povrchem, který umožňuje procvičování grafomotoriky, v centru domácnost jsou nové sedací soupravy a kuchyňky ap.). Na každé třídě je počítačový koutek. V hernách jsou koberce, ve třídách linoleum a v hrací části koberec.    

 

 

Delf

INFORMACE PRO RODIČE -

Zápis - najdete zde 

https://www.mstrutnov.cz/files/files/f2-informace-k-zapisu-k-predskolnimu-vzdelavani-2021.pdf

https://www.mstrutnov.cz/pro-rodice/

- ošetřovné v době uzavření škol.  Dle sdělení MŠMT rodiče nepotřebují potvrzení od školky, školy jako podklad pro ošetřovné. Na stránkách https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu najdete veškeré informace.

Gorkého 289, Trutnov

499 816 354

gorkeho@mstrutnov.cz