O nás

Školka volá!

Na vědomost se dává bezva nová zpráva.

Že, teď od pondělka, otvírá se naše školka.

Přijďte všichni,kluci, holky, vraťte se do svojí školky.

Vy jste malí Delfínci, máte to tu rádi, 

ani zlobit nebudete, vždyť jste kamarádi.

Zvládneme to spolu lehce,

Doma nikdo sedět nechce!

 

Informace pro rodiče!

Od pondělí 26.4. je umožněn plný provoz v mateřské škole a to pro děti bez roušky, či respirátoru a bez testování. Ostatní opatření, jako je vstup zákonného zástupce s respirátorem do budovy trvá, rovněž zákaz jakéhokoliv shlukování na chodbách či šatnách. Proto pro děti, které jdou po obědě, prosím, choďte ve 12.00 hodin a vstupujte do budovy jednotlivě, ne více osob z jedné rodiny. Na hlavní chodbě je stále k dispozici dezinfekce.
Těšíme se na Vás všechny děkujeme za Vaši spolupráci a vstřícnost. 

Další informace najdete také na

https://www.facebook.com/Mate%C5%99sk%C3%A1-%C5%A1kolaTrutnov-Komensk%C3%A9ho-485-109539410722617

 

Vážení rodiče,  v sekci vývěska najdete odkazy na stránky podporující rozvoj dětí a také vložené soubory pro mladší děti. Témata každý týden aktualizujeme. Předškoláčkům připravují úkoly, nápady a inspiraci paní učitelky podle jednotlivých tříd.

 

 

Prosíme rodiče aby do budovy naší MŠ vstupovali v respirátoru nebo chirurg.roušce a v budově se zdržovali pouze nezbytně nutnou dobu. Dále prosíme aby dítě do MŠ a z MŠ vodil pouze jeden člen rodiny. Dítě s rýmou, kašlem, respiračním onemocněním, horečkou, zažívacími problémy do MŠ nepatří!

 

Naše odloučené pracoviště se nachází v klidné a bezpečné lokalitě Kryblice, v blízkosti oblastní nemocnice, pět minut chůze od náměstí, na úpatí lesoparku. Za prioritu považujeme skutečnost, že tato poloha umožňuje každodenní pobyt dětí v přírodě.

Budova školy byla postavena před více než 50 lety, ale za tu dobu prošla již řadou změn, které ji postupně modernizovaly. Vnitřní dispozice navozuje příjemnou rodinnou atmosféru již při vstupu hlavním vchodem. Ocitneme se v přízemí, kde se nachází hlavní chodba, WC, sborovna, kancelář vedoucí pracoviště, šatny jednotlivých tříd, které jsou barevně odlišeny, dále kuchyňka, provozní místnost školnice a třída A. V prvním patře se nacházejí třídy B a C, kuchyňka a kabinet. V suterénu je pak kuchyň, provozní místnosti (např. kotelna, sklady) a kancelář vedoucí školního stravování. Budova je chráněna zabezpečovacím zařízením.

Každý den se zaměřujeme na tělesný rozvoj a fyzickou zdatnost jako součást zdravého způsobu života, děti cvičí protahovací a zdravotní cviky, hrají pohybové hry a mají volný individuální pohyb při pobytu venku. Vzhledem k poloze blízko místních sportovišť máme i možnost sportovního vyžití. Děti se mohou přihlásit do výcviku bruslení, plavání, lyžování nebo navštěvovat solnou jeskyni. 

V naší MŠ pracujeme podle ŠVP pro předškolní vzdělávání:

Kouzelný svět, který je rozdělen do čtyř integrovaných bloků

1. Svět je domov

2. Toulky světem

3. Objevujeme svět

4. Barvy a krásy světa 

Integrované bloky jsou dále rozpracovávany do jednotlivých tématických bloků a umožňují kvalitní výuku dětí s dostatečnou mírou variability.

 

Zahrada

Škola má zahradu, kde jsou dvě pískoviště, velké dřevěné auto, sestava se šplhací stěnou a houpačkami, kolotoč, pérové houpačky, zahradní posezení a bazén na otužování dětí v létě. Zahradní domek slouží k ukládání hraček a na kreslení jsou 2 tabule, umístěné na domečku. Dostatek stínu zde skýtá v letních měsících vzrostlá zeleň.

Třídy

Děti jsou rozděleny do tří tříd, které jsou heterogenní (tj. smíšené).

Počet dětí celkem: 84

1.třída Červený delfínek: 28 dětí  
2.třída Zelený delfínek: 28 dětí
3.třída Modrý delfínek: 28 dětí

Jednotlivé třídy jsou barevně odlišeny a jsou vybaveny novým nízkým nábytkem s průhledy, které umožňují dětem jednodušší ukládání hraček na své místo. Skříňky jsou opatřeny kulatými rohy a splňují bezpečnostní normy a kriteria. Každá třída má třídu, hernu, kabinet, umyvárnu a WC pro děti a dospělé. Lehátka na odpočinek jsou nová stohovací a vždy se uklízí, aby děti měly větší prostor pro hru.

Prostory jsou rozděleny na centra činností a k tomu jsou i přizpůsobeny odpovídajícím vybavením (v ateliéru jsou např. stolky s kreslícím povrchem, který umožňuje procvičování grafomotoriky, v centru domácnost jsou nové sedací soupravy a kuchyňky ap.). Na každé třídě je počítačový koutek. V hernách jsou koberce, ve třídách linoleum a v hrací části koberec.    

 

 

Delf

15.6. v úterý bude na naší školní zahradě pasování předškoláků na školáky. Začátek je v 9.15, rodiče předškoláků mohou být pasování přítomni, musí dodržovat nastavená hygienická opatření. V10 hodin bude pro děti koncert Pavla Nováka ml.

Letní provoz je v naší MŠ zajištěn v červenci. Přejeme Vám krásné léto!!!

INFORMACE PRO RODIČE - nové video -virtuální prohlídku naší školky najdete zde: https://www.youtube.com/watch?v=Xs-BxMUOa1c

 

Zápis - najdete zde 

https://www.mstrutnov.cz/files/files/f2-informace-k-zapisu-k-predskolnimu-vzdelavani-2021.pdf

https://www.mstrutnov.cz/pro-rodice/

 

Gorkého 289, Trutnov

499 816 354

gorkeho@mstrutnov.cz