Školní jídelna - Gorkého

 

Školní stravovací služby pro děti a osoby Mateřské školy Trutnov.


Dětem je poskytnuta vyvážená strava, doplněná dostatkem ovoce a zeleniny.
Jsou dodržovány předepsané intervaly mezi všemi přijímanými pokrmy.
Děti mají během dne dostatek tekutin, nenutíme je k dojídání, motivujeme je k ochutnání stravy.
Aktuální jídelníček je vyvěšen v hale budovy a na webových stránkách - www.mstrutnov.cz

 

Vedoucí školní jídelny: Venuše Vodičková, DiS.
e-mail: v.vodickova@mstrutnov.cz
(v e-mailové zprávě uvádějící MŠ a celé jméno dítěte - např. Gorkého / Nováková Eliška)

Telefon
Odhlašování: 499 816 354, SMS 739 801 763 (pouze SMS)

Kancelář ŠJ: 499 810 451 (út + pá)

Mobil: 736 519 796 (vedoucí stravování) 

Kuchařky: Zuzana Drábková, Petra Pihuličová

 

 Základní důležité informace

denní stravování pro děti od 3 do 6 let tj. přesnídávka, oběd a svačina vašich 40 , - Kč

• denní stravování pro děti 7 leté, hosté 43 , - Kč

Úhrada stravování se provádí inkasem s datem splatnosti 15. den v měsíci
(zálohy jsou hrazeny měsíc předem)

• stravování se odhlašuje den předem, nejpozději však daný den ráno do 7: 00hod., a to

zápisem do sešitu v hale budovy, telefonicky 499 816 354, SMS 739 801 763

Další informace o stravování Vnitřní řádek ŠJ Platný OD 1.9.2019.

Delf

 

Letní provoz je v naší MŠ zajištěn v červenci. Přejeme Vám krásné léto!!!

INFORMACE PRO RODIČE - nové video -virtuální prohlídku naší školky najdete zde: https://www.youtube.com/watch?v=Xs-BxMUOa1c

 

Zápis - najdete zde 

https://www.mstrutnov.cz/files/files/f2-informace-k-zapisu-k-predskolnimu-vzdelavani-2021.pdf

https://www.mstrutnov.cz/pro-rodice/

 

Gorkého 289, Trutnov

499 816 354

gorkeho@mstrutnov.cz