Školní jídelna - Gorkého

 

Školní jídelna zajišťuje stravovací služby pro děti a personál Mateřské školy Trutnov.

Dětem je poskytována vyvážená strava, doplněná dostatkem ovoce a zeleniny.
Jsou dodržovány předepsané intervaly mezi jednotlivými podávanými pokrmy.
Děti mají během dne dostatek tekutin, nenutíme je k dojídání, motivujeme je k ochutnání stravy.
Aktuální jídelníček je vyvěšen v hale budovy a na internetových stránkách - www.mstrutnov.cz


Personální zajištění

Vedoucí školní jídelny: Venuše Vodičková, DiS.
e-mail: v.vodickova@mstrutnov.cz
(v e-mailu uveďte danou MŠ a celé jméno dítěte - např. Gorkého / Nováková Eliška)

Telefon
Odhlašování: 499 816 354  SMS  739 801 763 (pouze SMS)

Kancelář ŠJ: 499 810 451 (út + pá)

Mobil: 736 519 796

Kuchařky: Danuše Čížková, Petra Pihuličová

 

Základní důležité informace

• denní stravné pro děti od 3 do 6 let tj. přesnídávka, oběd a svačina činí 35,- Kč

• denní stravné pro děti 7 leté činí 38,- Kč

• úhrada stravného se provádí inkasem s datem splatnosti 15. den v měsíci
( zálohy jsou hrazeny měsíc předem)

• stravné se odhlašuje den předem, nejpozději však daný den ráno do 7:00hod.,
a to zápisem do sešitu v hale budovy, nebo telefonicky 499 816 354

Další informace o stravování upravuje Vnitřní řád ŠJ platný od 1.9.2018.

Delf

V květnu a červnu probíhá předplavecký kurz pro předškoláky. Pokračují návštěvy knihovny - dle rozpisu jednotlivých tříd.

Gorkého 289, Trutnov

499 816 354
gorkeho@mstrutnov.cz