Koncepce

Školní rok 2021/2022

Motto:

“Pomoz mi, abych to dokázal sám.”

                                            Maria Montessori

Třída C 

Našim cílem je vytvářet zdravé sebevědomí a rozvíjet samostatnost dítěte na základě smyslového vnímání, vlastního prožitku při respektování individuálních zvláštností a potřeb dítěte. Podporovat vynalézavost, touhu experimentovat a poznávat svět i zacházet s předměty každodenního života.

Momentálně máme v oddělení čtyři sourozenecké dvojice a další nástupce současných prvňáčků. Jsme třída s heterogenním složením, abychom se vzájemně obohacovali, respektovali, naučili se pomáhat druhým a mohli tak co nejvíce navodit pocit domova.

Důraz klademe na mluvené slovo, četbu i logopedickou prevenci.

Žije s námi Kryštof “Mr. Yellow”, emoční loutka, která přispívá dětem k poznání vlastního “JÁ”.

Využíváme PC i interaktivní TV, především ke grafomotorice a výukovým programům.

Zařazujeme předškolní aktivity i v části nespavého režimu - Logico, deníky, pracovní sešity…

Aktivně vystupujeme na kulturních akcích pro naše město - zlatá svatba, vítání občánků…

V naší třídě probíhá výuka angličtiny s Hankou, na které nás provází monkey a spousta dalších kamarádů.

Pondělí - 7.30 - 11.30 hodin

Pracujeme v jednotlivých ,,Centrech aktivit" implementujeme prvky programu ,,Začít spolu". 

Program na podporu zdraví a bezpečnosti dětí.

- projekty:

,,Příroda náš kamarád"

,,Celé Česko čte dětem"

- podpora čtenářské gramotnosti - pravidelné návštěvy knihovny

- pravidelná divadelní představení dle nabídky

 

 

Leden: kurz bruslení, pokračují návštěvy knihovny, sněhové hrátky- soutěže na sněhu, výprava za zvířátky

Únor: kurz lyžování, karneval, divadelní představení

 

Delf

Kurz bruslení pro předškoláky - od 6.10.2021  10 lekcí, každou středu 10.00 - 10.45 hod na zimním stadionu. Podrobné info na nástěnce v šatně jednotlivých tříd. 

INFORMACE PRO RODIČE -  prosíme rodiče aby do budovy naší MŠ vstupovali v respirátoru nebo chirurg.roušce a v budově se zdržovali pouze nezbytně nutnou dobu. V prostorách chodby je k dispozici desinfekce na ruce. Dále prosíme aby dítě do MŠ a z MŠ vodil pouze jeden člen rodiny. Dítě s rýmou, kašlem, respiračním onemocněním, horečkou, zažívacími problémy do MŠ nepatří!

 

 

 

Gorkého 289, Trutnov

499 816 354

gorkeho@mstrutnov.cz