Koncepce

Školní rok 2020/2021

Motto:

“Pomoz mi, abych to dokázal sám.”

                                            Maria Montessori

Třída C 

Našim cílem je vytvářet zdravé sebevědomí a rozvíjet samostatnost dítěte na základě smyslového vnímání, vlastního prožitku při respektování individuálních zvláštností a potřeb dítěte. Podporovat vynalézavost, touhu experimentovat a poznávat svět i zacházet s předměty každodenního života.

Momentálně máme v oddělení čtyři sourozenecké dvojice a další nástupce současných prvňáčků. Jsme třída s heterogenním složením, abychom se vzájemně obohacovali, respektovali, naučili se pomáhat druhým a mohli tak co nejvíce navodit pocit domova.

Důraz klademe na mluvené slovo, četbu i logopedickou prevenci.

Žije s námi Kryštof “Mr. Yellow”, emoční loutka, která přispívá dětem k poznání vlastního “JÁ”.

Využíváme PC i interaktivní TV, především ke grafomotorice a výukovým programům.

Zařazujeme předškolní aktivity i v části nespavého režimu - Logico, deníky, pracovní sešity…

Aktivně vystupujeme na kulturních akcích pro naše město - zlatá svatba, vítání občánků…

V naší třídě probíhá výuka angličtiny s Hankou, na které nás provází monkey a spousta dalších kamarádů.

Pondělí - 7.30 - 11.30 hodin

Pracujeme v jednotlivých ,,Centrech aktivit" s prvky programu ,,Začít spolu". 

Program na podporu zdraví a bezpečnosti dětí.

- projekty:

,,Příroda náš kamarád"

,,Celé Česko čte dětem"

- podpora čtenářské gramotnosti - pravidelné návštěvy knihovny

- pravidelná divadelní představení dle nabídky

 

 

Leden: kurz bruslení, pokračují návštěvy knihovny, sněhové hrátky- soutěže na sněhu, výprava za zvířátky

Únor: kurz lyžování, karneval, divadelní představení

 

Delf

 

Letní provoz je v naší MŠ zajištěn v červenci. Přejeme Vám krásné léto!!!

INFORMACE PRO RODIČE - nové video -virtuální prohlídku naší školky najdete zde: https://www.youtube.com/watch?v=Xs-BxMUOa1c

 

Zápis - najdete zde 

https://www.mstrutnov.cz/files/files/f2-informace-k-zapisu-k-predskolnimu-vzdelavani-2021.pdf

https://www.mstrutnov.cz/pro-rodice/

 

Gorkého 289, Trutnov

499 816 354

gorkeho@mstrutnov.cz