Koncepce

Školní rok 2017/2018

Motto:

“Pomoz mi, abych to dokázal sám.”

                                            Maria Montessori

Třída C 

Našim cílem je vytvářet zdravé sebevědomí a rozvíjet samostatnost dítěte na základě smyslového vnímání, vlastního prožitku při respektování individuálních zvláštností a potřeb dítěte. Podporovat vynalézavost, touhu experimentovat a poznávat svět i zacházet s předměty každodenního života.

Momentálně máme v oddělení čtyři sourozenecké dvojice a další nástupce současných prvňáčků. Jsme třída s heterogenním složením, abychom se vzájemně obohacovali, respektovali, naučili se pomáhat druhým a mohli tak co nejvíce navodit pocit domova.

Důraz klademe na mluvené slovo, četbu i logopedickou prevenci.

Žije s námi Kryštof “Mr. Yellow”, emoční loutka, která přispívá dětem k poznání vlastního “JÁ”.

Využíváme PC i interaktivní TV, především ke grafomotorice a výukovým programům.

Zařazujeme předškolní aktivity i v části nespavého režimu - Logico, deníky, pracovní sešity…

Aktivně vystupujeme na kulturních akcích pro naše město - zlatá svatba, vítání občánků…

Již druhým rokem probíhá šesti hodinová výuka angličtiny s Ms. Petrou, na které nás provází monkey a spousta dalších kamarádů.

Pondělí - 7.30 - 11.30 hodin

Čtvrtek - 14.00 - 16.00 hodin

Pracujeme v jednotlivých ,,Centrech aktivit" s prvky programu ,,Začít spolu". 

Program na podporu zdraví a bezpečnosti dětí.

- projekty:

,,Příroda náš kamarád"

,,Celé Česko čte dětem"

- podpora čtenářské gramotnosti - pravidelné návštěvy knihovny

- pravidelná divadelní představení dle nabídky

 

 

Leden: kurz bruslení, pokračují návštěvy knihovny, sněhové hrátky- soutěže na sněhu, výprava za zvířátky

Únor: kurz lyžování, karneval, divadelní představení

 

Delf

Přejeme Vám krásné prožití adventních dnů, klidné a radostné vánoční svátky a hlavně lepší Nový rok 2021!

Kolektiv zaměstnanců naší MŠ

Gorkého 289, Trutnov

499 816 354

gorkeho@mstrutnov.cz