Koncepce

Školní rok 2023/2024

Motto:

“Pomoz mi, abych to dokázal sám.”

                                            Maria Montessori

Třída C 

Našim cílem je vytvářet zdravé sebevědomí a rozvíjet samostatnost dítěte na základě smyslového vnímání, vlastního prožitku při respektování individuálních zvláštností a potřeb dítěte. Podporovat vynalézavost, touhu experimentovat a poznávat svět i zacházet s předměty každodenního života.

Jsme třída s heterogenním složením - 15 kluků a 11 holčiček. Záleží nám na tom, abychom se vzájemně obohacovali, respektovali, naučili se pomáhat druhým a mohli tak co nejvíce navodit pocit domova.

Důraz klademe na mluvené slovo, četbu i logopedickou prevenci.

Žije s námi Kryštof “Mr. Yellow”, emoční loutka, která přispívá dětem k poznání vlastního “JÁ”.

Využíváme PC i interaktivní TV, především ke grafomotorice a výukovým programům.

Zařazujeme předškolní aktivity i v části nespavého režimu - Logico, deníky, pracovní sešity…

Aktivně vystupujeme na kulturních akcích pro naše město - zlatá svatba, vítání občánků…

V naší třídě probíhá výuka angličtiny s Tomem, na které nás provází monkey a spousta dalších kamarádů. Výuka je 4 hodiny týdně.

Pracujeme v jednotlivých ,,Centrech aktivit",  implementujeme princpy programu ,,Začít spolu". 

Program na podporu zdraví a bezpečnosti dětí.

- projekty:

,,Příroda náš kamarád"

,,Celé Česko čte dětem"

- podpora čtenářské gramotnosti - pravidelné návštěvy knihovny

- pravidelná divadelní představení dle nabídky

 Připravujeme -

Od října kurz bruslení, předvánoční fotografování, průběžně divadelní představení.


Prosinec: vánoční dílna, návštěva Mikuláše, vystoupení dětí v Uffu, vánoční nadílka

Leden: kurz bruslení, pokračují návštěvy knihovny, sněhové hrátky- soutěže na sněhu, výprava za zvířátky

Únor: kurz lyžování, karneval, divadelní představení

Duben-červen: plavecký kurz

2.pololetí - návštěva muzea, divadelní představení, kouzelník, koncert, loučení s předškoláky

Delf

Vítáme Vás v naší školce! 

Od 10.4.2024 začíná předplavecký kurz pro nejstarší děti.                     22.4. jdeme s nejstaršími dětmi sázet stromy na Kryblici - Den Země.

INFORMACE PRO RODIČE -  v prostorách chodby je k dispozici desinfekce na ruce. Dítě s rýmou, kašlem, respiračním onemocněním, horečkou, zažívacími problémy do MŠ nepatří!

 Info pro rodiče: fotogalerie z naší školky najdete na stránce Rajče, přístupové údaje jsou na nástěnce v šatnách jednotlivých tříd.

 

 

Gorkého 289, Trutnov

499 816 354

gorkeho@mstrutnov.cz