O nás

Naše mateřská škola zahájila svůj provoz 5.srpna 1991. Budova školy je pavilonového typu a je umístěna na okraji sídliště Zelená louka. Její areál tvoří tři části spojené proskleným koridorem. Její vybavení je přiměřené a účelné, odpovídající všem požadavkům - výchovným, bezpečnostním i hygienickým. Provoz naší MŠ je celodenní od 6.30 do 17.00 hodin.

Naší mateřskou školou prochází ročně sto dětí a jsou umístěny do čtyř tříd A, B, C a D. Skupiny dětí jsou věkově rozdělené a pojmenované na: Andílky, Berušky, Cipísky a Dráčky. Dohromady tvoří Čtyřlístek, který, coby symbol štěstí, všechna oddělení spojuje a zaštiťuje. Snažíme se dětem dát základní pocit vědomí, že někam patří.

K tomuto účelu slouží budova se dvěma pavilony, pěknými třídami a prostorným, sportovně zařízeným suterénem, kde se mohou všechny děti sejít ke společným radovánkám. Prostory v suterénu naší školy slouží jako tělocvična i jako herna. Podařilo se nám zde dětem zařídit relaxační balónkový masážní bazén se skluzavkou. Rovněž zahrada je prostorná a vhodná pro vzájemné hry a poznávání se. Školní zahrada je rozlehlá a poskytuje dětem možnost aktivního prožití pobytu venku. Jsou zde pískoviště, skluzavky, sezení pod pergolou, domečky a prolézací stěna.

Filozofií naší školy je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé dítě cestou přirozené výchovy, položit základy potřeby celoživotního vzdělávání, preferujeme pozitivní ovlivňování dětské psychiky a citovou oblast. Snažíme se přes estetické zaměření rozvíjet v dětech talent, přes ekologické cítění pěstovat lásku k přírodě a zařazováním sociálních prvků vychovávat děti k aktivní pomoci druhým a slabším.

Naše mateřská škola byla ve spolupráci firmy IBM a MŠMT obdarována v červnu r.2003 počítačovou jednotkou KIDSMART, která se stává v dnešní technické době zcela nedílnou součástí vzdělávání již od nejútlejšího věku. Děti tak mají možnost osvojovat si práci na počítači a získávat spoustu poznatků, schopností a dovedností a to velice přitažlivou, atraktivní, hrovou a věku přiměřenou formou.