Andílci


Třída A - Andílci


Pedagogické působení: Irena Heinrichová, Bc. Dana Faltová


Cíl: připravit děti na vstup do základní školy ve všech dovednostech a oblastech vývoje dětské osobnosti. Otevřít dětem bránu do světa poznání světa kolem nás.


Koncepce:

V tomto školním roce budeme směřovat veškeré cíle a aktivity ke kvalitní a systematické přípravě na školu, k poznávání světa kolem nás, k poznávání znaků ročního období, k zapojení se do sportovních aktivit všeho druhu a aktivního poznávání našeho kraje.
Dále budeme rozvíjet pohybové schopnosti dětí, fyzickou a psychickou zdatnost, a to přirozenou formou dle individuálních schopností a možností. Využívat budeme rozmanité formy učení, př. zážitkové učení, individuální i skupinové techniky, IT programy, kulturní i ekologické aktivity. Dále budeme zařazovat tanec, zpěv, turistiku, cestování a vědomě vytvářet zdravé životní návyky a postoje.

Seznam akcí u Andílků 2018 - 19


PODZIM
„Andílek ve Čtyřlístku“ – slavnostní zahájení nového školního roku
„Výlet do Jičína za pohádkou“ – společný výlet s Cipísky
„Vítání podzimu““ – aneb setkání s country kapelou Pěna s opékáním vuřtů
a hledáním pokladu naší čtyřlístkové zahradě
„ Výlet do Polska“ za sportem a kamarády z Kamiennej Góry
„Sportujeme s Poláky“ – turnaj českých a polských kamarádů v naší MŠ
„Bruslení je radost“ – kurz bruslení na zimním stadionu v Trutnově
„Podzim na jezeře“ – výlet do Adršpachu – turistická vycházka přírodou

Zima
„Mikulášská besídka s nadílkou“ – celoškolní akce s nadílkou
„Staročeské Vánoce“ – program pro děti z HK agentury
„Vánoční turnaj“ – fotbal, floorbal Andílků a Cipísků v tělocvičně
„Andělské Vánoce „ – besídka pro rodiče s pohoštěním a posezením
„Pečeme cukroví pro rodiče“- pečení vánočního cukroví
„Ježíšek pro malé Andílky
„Sportujeme na sněhu“ - stavění sněhuláků, bobování na kopciá
„Krkonoše v zimě“ - zimní výlet za sněhem na Pomezní Boudy
Lyžařská školička“ – lyžování v Černém dole nebo Zacléři
„Veselý karneval“ – aktivity a soutěže, taneční a pěvecké představení

Jaro
„Andílek jde do školy“ - příprava dětí na zápis a návštěva ZŠ Mládežnická TN
„Svět kolem nás“ – automobilová, letecká, železniční a námořní doprava
„Plaveme jak kapříci“ – předplavecký kurz v Trutnově
„V království květin“ -poznávání květin, květinové víly a skřítci - kostýmy, tance, malování v přírodě – výstava prací
„Hody, hody doprovody“ - výzdoba třídy, malování a zdobení velikonočních kraslic – výtvarná dílna s rodiči, koleda
„Mamince s láskou“ - výroba dárků a přáníček, obdarování květinou
Besídka pro rodiče „ “ “- výpravné představení dětí
„Výlet do Tonga“ v Hradci Králové
„Školní výlet do Krkonoš“ – lanovkou na Sněžku nebo do zábavného parku
„Pasování na školáky“ - zahradní akce- ,Life is life““, rozloučení s předškoláky a školním rokem, zábavná sportovně laděná slavnost s Vosou
„Jarní sportování s Poláky na zahradě““ – fotbal, florbal, basketbal, gymnastka, jízda na koloběžkách, ukončení projektu s Polskem
„Sportovní olympiáda „ – sobota v polské Kamiennej Górze