Andílci


Třída A – Andílci


Logo roku 2021/22: „ Pohádky – to je kouzlo života “


V této třídě je vzděláváno 28 dětí ve věkové skupině od 5 do 7 let, z toho 4 děti mají odloženou školní docházku a bude s nimi individuálně pracováno.


Pedagogické působení: Irena Heinrichová, Eva Šinkorová


Cíl: Připravit děti na vstup do základní školy ve všech dovednostech a oblastech vývoje dětské osobnosti. Uspokojit emoční potřeby dětí, vytvořit pouto mezi učitelkou a dětmi. Nepodporovat u dětí závislost na televizi, počítači, pocit nudy. Předcházet patologickým projevům ve spolupráci s rodiči.


Koncepce:
V tomto školním roce budeme směřovat veškeré cíle a aktivity ke kvalitní a systematické přípravě na školu, k poznávání světa kolem nás s využitím pohádek. K rozeznávání dobra a zla. Dále budeme rozvíjet pohybové schopnosti dětí, fyzickou a psychickou zdatnost, a to přirozenou formou dle individuálních schopností a možností. Využívat budeme rozmanité formy učení, př. zážitkové učení, individuální i skupinové techniky, IT programy, kulturní, ekologické a sportovní aktivity. Dále budeme zařazovat tanec, zpěv, turistiku, cestování a vědomě vytvářet zdravé životní návyky a postoje. Budeme sledovat děti s nadáním pro určitou činnost a budeme jim nabízet vhodné aktivity. Třídní vzdělávací program by měl děti obohatit po jazykové stránce.


Seznam akcí Andílků 2021/22
PODZIM
• Slavnostní zahájení nového školního roku s rodiči - „Hra o zlatý klíček“
• Výtvarná dílna na zahradě MŠ - „Sluníčko zachází za hory“
• Podzimní karneval se soutěžemi - „Halloween je tu“
• Pečení svatomartinských rohlíčků
• Dlabání dýní
• Pouštění draků
• Pečení koláčků - „Koulelo se, koulelo“
• Hravé bádání - „Pokusů se nebojíme“
• Ochrana životního prostředí zajímavě - „O starém buku a červotočovi“


ZIMA
• Zábavné dopoledne pro děti - „Čertoviny“
• Čtení pohádek pokaždé jinak - „Čteme dětem“
• „Ježíšek naděluje“
• Vánoční program pro rodiče - „Betlémské zpívání“
• Program se studentkami SZŠ Trutnov - „Pečeme perníčky“
• Program pro Klub důchodců v Trutnově
• Lyžařská školička
• Zábavné sportovní dopoledne pro děti - „Krakonoš a lyžníci“
• Dramatizace pohádky - „Hrajeme si na divadlo“


JARO
• Program pro rodiče a děti „Zápis nanečisto“
• Dopoledne v maskách s vycházkou - „Masopust držíme“
• Vynášení Morany - „Vítáme jaro“
• Zdobení kraslic, koleda chlapců
• Návštěva knihovny - „Andělská knihovnička“
• Den matek - „Poslouchejte, dívejte se“
• Den dětí - „Pohádkový les“
• Zahradní akce „Pasování na školáky“
• Atletické hry - „Kdo nemůže - tak přidá“
• Cyklistika v MŠ - „Jedu si, ani nevím jak“
• Filipojakubská noc - „Čáry máry, už jsme tady“
• Výlet