Cipísci

Cipísci 2022/2023

 

Logo roku: „Docela (ne)obyčejný svět“

Pedagogické působení: Mirka Vaníčková, Miroslava Šmídová, DiS.

 Evaluace školního roku 2021/22

Hlavním cílem bylo vnímat krásu přírody během celého roku. Byl kladen důraz na přátelství, toleranci a klima třídy, spolupráci a slušné chování, potlačování negativních jevů. Děti byly vedeny k jejich individualitě, potřebám a schopnostem, společně jsme se zaměřili na jejich fyzický rozvoj a radost z pohybu.
Děti se velmi dobře adaptovaly, společně se jim podařilo vytvořit kamarádské, nekonfliktní prostředí. Přihlášené děti splnily předplavecký výcvik v krytém bazénu v Loko Trutnov. Na podzim jsme se s dětmi zaměřili na změny v přírodě, zázrak vody, tvoření z přírodnin. Upekli jsme si štrúdl. Podzim jsme zakončili Halloweenskou oslavou. Všechny plánované akce podzimu byly splněny.
Zimní období jsme zahájili příjezdem svatého Martina, navštívil nás Mikuláš, čert a andílek, tvořením dárečků a výzdobou jsme navodili příjemnou adventní atmosféru ve třídě. Jelikož z důvodu Covid-19 nemohla ve třídě proběhnout vánoční besídka pro rodiče, byl program, který si děti nacvičily, nahrán, a pro rodiče uložen ke zhlédnutí. Děti si užily poklidnou dobu vánoční, Ježíškovu nadílku, postavily si sněhuláka. Předškolní děti jezdily na lyžařský výcvik do areálu Černého Dolu. Zimu děti zakončily veselým karnevalem.
Jaro přišlo k Cipískům s prvním ptačím zpěvem, poznávali jsme jarní květiny, malovali kraslice, upekli jsme si velikonoční perníčky a vyrobili dárečky a přání pro maminky. Předškolní děti se pilně připravovaly na školu a navštívily své kamarády v ZŠ Mládežnická. Děti se seznámily se základními pravidly dopravy, a co mohou udělat pro to, aby pomohly chránit naši planetu a životní prostředí. Dále oslavily čarodějnice a více do hloubky jsme se zaměřili na království lesa. Teplé počasí a téma krásy moře navodilo prázdninovou náladu, děti si užívaly školní zahradu a různé aktivity a hry. Společně jsme se třídami Andílků, Berušek a Dráčků vyrazili na výlet do ZOO Dvůr Králové, oslavily den dětí dopoledním programem na školní zahradě a zmrzlinovým pohárem v restauraci U hřiště.
Děti zakončily školní rok závěrečnou besídkou pro rodiče a předškolní děti byly pasovány na školáky v prostředí restaurace Dvoračka, kde byl pro ně společně s rodiči připraven program s opékáním vuřtů, který se velmi povedl. Všechny letní plánované akce byly splněny.

 

Cíl: Ve třídě Cipísků se zaměříme na pozvolnou adaptaci dětí, na přirozený vývoj, dle jejich individuálních schopností a možností budeme rozvíjet jejich cit a smysl pro okolní svět, tak jak ho neznají. Cílem pro nás bude také seznamovat děti s prostředím, možnostmi a zázraky (ne) obyčejného světa kolem nás, vnímat ho smysly jako celek „jinak“, než jsme zvyklí, propojit je s aktivitami, hrami a činnostmi všednosti.

 

Podzim


ZÁŘÍ
 „Po prázdninách zas, nastal školky čas“
- přivítání a poznávání nových kamarádů
- společná pravidla
- kooperativní hry
 „Poznáváme svoje město“
- seznamování s prostředím našeho města, významnými budovami
- návštěva vrchu Gablenz
 „Tajemství lesa“
- lesní plodiny, houby, rostliny, stromy (dřevo)
- vycházka do lesa, sběr přírodnin, výroba „Podzimníčka“
- koutek přírody ve třídě
 „Království větrů“
- příchod podzimního počasí
- co umí vítr
- význam vzduchu pro život (kyslík v přírodě)

ŘÍJEN
 „Podzimní barvy a chutě“
- využití podzimní sklizně (zahrada, pole)
- pečeme „bramboráčky“
-péče o půdu, zazimování
 „Podzimní kouzlení“
- hry s barevnými listy, výtvarné tvoření
- návštěva městského parku (vnímání podzimních krás – stromy, keře)
- barevné listí – proč opadává?
 „Počasí je na draka“
- výroba dráčků a jejich využití při pohybových a hudebně pohybových činnostech
- výzdoba interiéru
- není drak jako drak
 „Strašidelný Halloween“
- hry, soutěže, tance, masky a kostýmy
- vydlabávání dýní
- Dušičky x Halloween (rozdíl)


LISTOPAD
 „Voda velký poklad je“
- koloběh vody v přírodě
- význam vody, chránit před znečištěním
- deštné pralesy
 „Družina svatého Martina“
- legenda o svatém Martinovi, pranostiky
- posvícení, pohoštění, lidové tradice
 „Moje tělo a zdraví“
-poznávání lidského těla, péče o zdraví
- prevence, zdravotní péče


Zima


PROSINEC
 „Čas tajemného očekávání“
- seznámení s obsahem období Adventu
- výroba adventního věnce, výzdoba třídy
- poznávání postav Adventu – sv. Barbora, sv. Mikuláš
 „Mikuláš je za dveřmi“
- příběh svatého Mikuláše, seznámení s tradicí dobro x zlo
- čertí školička – představujeme postavu čerta
- Mikulášská nadílka“
 „Až přijde Ježíšek“
- vánoční koledy, dárky a přáníčka
- strojení vánočního stromečku
- pečeme cukroví
- výzdoba interiéru
 „Andělské zvonění“
- vánoční příběh z města Betléma
- vánoční posezení s rodiči
- nadílka u Cipísků


LEDEN
 „Tříkrálový týden“
- zážitky z Vánoc
- kostýmní dramatizace
- novoroční píseň K+M+B
 „Zimní den“
- znaky ročních období
- počasí, pokusy se sněhem, vodou a ledem, skupenství vody

 „V zasněženém lese“

- ochrana zvířat v zimě
- zimní spánek, zásoby
- návštěva krmelce v lese, obdarování zvířátek
 „Zimní hry a sporty“
- sportovní oblečení, potřeby
- bezpečnost při sportu
- druhy sportů, Olympijské hry


ÚNOR
 „V krajině sněhu a ledu“
- obyvatelé (lidi, zvířata)
- způsob života
- stavíme iglú, eskymácké hry
„Sněhová královna“
 „Rozmanitý svět“
- barvy, tvary, materiály
- různé profese
 „Od pohádky klíček mám“
- různé typy pohádek
- jednoduché dramatizace
- pohádkové postavy
 „Budeme slavit Masopust“
- lidové zvyky a tradice
- výroba masek
- karneval u Cipísků

Jaro


BŘEZEN
 „Kniha je můj kamarád“
- různé druhy knih (žánry), výstava ve třídě
- správné zacházení, péče o knihy
- návštěva knihovny v HSM
 „Brzy budu školákem“
- zdokonalování dovedností před zápisem do ZŠ (orientace v čase a prostoru, adresa, dny v týdnu…)
- návštěva ZŠ Mládežnická
 „Otevírání studánek“
- příchod jara, vnímat a pozorovat změny v přírodě, jarní květiny
- jarní pranostiky
- vynášení Moreny
 „Přišel jsem k vám na koledu“
- seznámení s tradicemi a zvyky
- symboly Velikonoc
- velikonoční dílna
- návštěva velikonoční výstavy na radnici v Trutnově


DUBEN
 „U nás na dvorku“
- poznávání hospodářských zvířat a jejich mláďat
- péče o zvířata, jejich užitek
 „Bezpečně do školy“
- poznávat pravidla a zásady bezpečnosti účastníků silničního provozu
- dopravní prostředky, světelná signalizace a značky
- návštěva dopravního hřiště MŠ v Domcích

 „Den Země“
- ochrana naší přírody, planety
- ekologie, tříděný odpad..
 „Ježibaba na koštěti, kolem naší školky letí“
- hry, soutěže, čarodějnický rej, kostýmy, „čarování“, „čarodějná škola“


KVĚTEN
 „Květen, stromy voní květem“
- poznávání stromů (ovocné x jehličnaté)
- Včelky -pilné pomocnice – výroba medu -úl
- energie stromů
 „Když se mamka usměje, na světě hned krásně je“
- tradice svátku matek
- moje rodina, můj domov (členové rodiny)
- přáníčko, dárek (obdarování)
 „Co se tady děje v trávě?“
- poznávání hmyzu, brouků a jiných drobných živočichů
- pozorování v přírodě
 „Jeden svět“ - Afrika
- exotická zvířata (prales, poušť)
- africká kultura, černý kontinent, Rudé moře


ČERVEN
 „Veselý týden“
- soutěže, šipkovaná, hry
- oslava MDD u Cipísků
 „Země česká, domov můj“
- poznávání krás naší vlasti – hory, památky, města
- státní symboly
- výlet do Krkonoš

 „Cipísek je sportovec“
- znalost letních sportů
- význam pro zdraví
„Předškolácký pětiboj“
 „Léto, milé léto“
- charakteristika letního období
- rozloučení s předškoláky
- těšíme se na prázdniny