Cipísci

Třída C – Cipísci


Logo roku: „S písničkou jdu do světa“


Školní rok 2018/19
Pedagogické působení: Mirka Vaníčková, Miroslava Šmídová DiS.
Cíl
U každého dítěte podporovat rozvoj osobnosti ve všech oblastech.
vytvořit radostné, pohodové a motivační prostředí pro nové děti, i předškolní, prohlubovat jejich znalosti a zvídavost. Rozvíjet hudební, hudebně-pohybovou, jazykovou a dramatickou i recitačníschopnost na základě prožitků, vedoucích ke zdravému sebevědomí.


Seznam akcí u Cipísků 2018/19


Podzim
„Cipísek jde do školky“ - zvykáme si, adaptace nově příchozích dětí ve spolupráci s rodiči, hry a zábava
„Povídejme si, děti“ - vzájemné poznávání, prohlubování vyjadřovacích schopností nad zážitky, básničkami a písničkami, motivační hry „ Zpívánky“
„Co mi chutná?“ - dary podzimních ovocných stromů „Pečení s Mankou“
„ Jak Rumcajs s Cipískem zfoukli draka“ - pouštění draka, výroba malých dráčků
„ Edukativně-stimulační skupinky“ - IP – opět se zaměříme na individuální potřeby a schopnosti dětí
„ Pohádky lesního ticha“ - dary lesa, tvoření z přírodnin, změny v přírodě „Šťastný skřítek“
„ Hop do pelíšku“ - zvířátka se ukládají k zimnímu spánku „Jak Cipísek pomohl uspat ježka“
„Strašidlácký Halloween“ - dlabání dýní, výzdoba třídy, zábava, hry
„ Už Martin na bílém koni“ - seznámení s tradicí „Svatý Martin“


Zima
„ Cestička z jinovatky“ - pozorování změn počasí a v přírodě „Meluzína Severína“
„ Stopy ve sněhu“ - pokusy se sněhem a ledem „Chumelení“
„ Cipískova škola bruslení a lyžování“ pro předškolní děti
„ Nejhezčí sněhulák“ - stavění sněhuláků, sněhové dovádění „Tajemný život sněhuláka“
„ Čtění s Cipískem“ - návštěva knihovny v HSM
„IP“ - individuální přístup k předškolním dětem, příprava na školu – návštěva ZŠ Mládežnická „Škola nanečisto“
„ Co dáme do krmelce? - Jak pomáháme zvířátkům v zimě, „Rok v lese“
„ Příprava na advent“ - tradice a zvyky v adventním čase, navození atmosféry, společná výzdoba třídy, „ Lucinka a vánoční přání“
„ Veselé čertování“ - čert, Mikuláš a anděl ve Čtyřlístku „Příběhy čerta Pepiáše“
„ Cipísek a vánoční hvězdička“ - příprava na vánoční besídku pro rodiče
„ Ježíškova nadílka“ - radostné rozbalování dárečků, společné hry
„ Veselý karneval“ 


Jaro
„ Příroda je mocná čarodějka“ - vítání jara, příroda se probouzí „Skřítek Rozekvítek“
„ Lupínek“ - sázíme semínka, pozorujeme „ Podívej, jak roste strom“
„ IP“ - individuální přístup v menších skupinách
„ Čarodějnice ve Čtyřlístku“ - „Strašidláci nebrečí“
„ Klíč k písničce“ - společně si zpíváme i individuálně koncertujeme, karaoke „Moje písnička“
„ Mamince s láskou“ - přání a dárky od dětí, „Povídání o mamince a tatínkovi“
„ Malované vajíčko“ - velikonoční dílny pro děti a rodiče „Zajíček strakaté ouško“
„ Naše Země je v našich rukou“ - jak můžeme pomáhat šetřit naši planetu „Den Země“
„ Cipísek ve školce v přírodě“ - procházka do lesa za poznáním a dobrodružstvím „ Jak zachránili studánku“
„ Kloboukový den“ - výroba klobouků, přehlídka
„ Kamarádství nade vše“ - oslava MDD, „Kamarádi z velké dálky“
„ Závěrečná besídka pro rodiče“
„ Pasování na školáky“
„ Cipísek jde do školy“ - rozloučení s předškoláky, letní radovánky