Cipísci

Cipísci 2021/2022

Logo roku: „Co neznáme, zkoumáme, co nevíme, poznáme.“

Pedagogické působení: Mirka Vaníčková, Miroslava Šmídová, DiS.


Cíle: Hlavním cílem je uvědomovat si sounáležitost s přírodou, pozorovat ji v průběhu celého roku. Rozvíjet smysl pro přátelství a spolupráci, klást důraz na slušné chování, přátelství a tolerantnost, potlačovat agresivitu a další negativní chování. Podporovat děti v jejich jedinečnosti a individualitě, vycházet z jejich potřeb a pocitů. Dále budeme rozvíjet a podporovat fyzický rozvoj a radost z pohybu, vést ke zdravým životním návykům.

Podzim
1. „Kamarád je kamarád, to je ten, kdo má tě rád.“ – adaptace nově příchozích dětí, navození příjemné a kamarádské atmosféry ve třídě
2. „Čas babího léta“ – změny v přírodě, poznávání a pozorování
3. „Jak chutná podzim“ – dobroty z podzimní úrody „Štrůdláček“
4. „Čas dešťových kapek“ – změny počasí na podzim, kouzlo a tajemství vody
5. „Jak se barví podzim“ – krása podzimních barev, tvoření z přírodnin
6. „Strašidel se nebojíme“ – Halloweenské dopoledne u Cipísků

Zima
1. „Už Martin na bílém koni, už zase přijíždí k nám“ – příchod zimy s první vločkou, tradice a zvyky
2. „Kudy chodí Mikuláš?“ – Mikuláš, čert a anděl v MŠ, nadílka
3. „Kouzelný vánoční čas“ – adventní přípravy, výroba přáníček a dárečků, výzdoba třídy, nácvik vánočního programu, koled a básní
4. „Až zazvoní zvoneček, rozsvítí se stromeček“ – vánoční besídka, Ježíškova nadílka a posezení s cukrovím
5. „Pohádková zima“- změny v přírodě a počasí, zima čaruje nad krajinou
6. „Kam se schovali sněhuláci?“ radovánky ve sněhu, stavění sněhuláků
7. „Ať chumelí, ať je zima, zimní sporty, ty jsou prima!“ -zimní sportování
8. „Haló, pane karnevale! Račte dále! – veselý dopolední karneval u Cipísků
Jaro
1. „Brzy budu školáček“ – příprava na školu, návštěva ZŠ Mládežnická
2. „Čas ptačího zpěvu“ – přílet ptáčků z dalekých krajin, co se změnilo v přírodě
3. „Vajíčko malovaný, od srdce darovaný“ – tradice Velikonoc, barvení kraslic, výroba přáníček, velikonoční nadílka a koleda v MŠ
4. „Jak jarní píšťalka probudila květiny“ – pozorování a poznávání prvních jarních kytiček
5. „Zvířátko, kde máš domov?“ – poznávání zvířátek a jejich mláďat
6. „Kluci, pozor, červená!“ – dopravní výchova, základní principy, jak se chovat na ulici
7. „Země není popelnice.“ – den Země, oslava – co můžeme udělat pro to, abychom chránili naše životní prostředí
8. „Už k nám baba letí, nebojte se, děti!“ – čarodějnické rejdění u Cipísků
9. „Každý strom je trošku králem.“ – lesní království a jeho tajemství
10. „Kdo mě má rád jako ty?“ – maminky mají svátek, výroba přáníček a dárečků pro maminky
11. „Čas tanců motýlích“ – ze života hmyzu, poznávání, ochrana všeho živého
12. „Nejsme všichni stejní“ – oslava MDD ve Čtyřlístku
13. „Vzduchem voní léto“ - léto je tady! Změny počasí, přírody a nálady.
14. „Cesta do mořských hlubin“ – společně poznáváme tajemství a krásy moře
15. „Sportujeme, soutěžíme, odměnu si zasloužíme!“ – Cipísci sportují
16. „S létem přišel zas, na prázdniny čas“ – zakončení školního roku, pasování na školáky, rozloučení