Koncepce

Třída B - Berušky

Evaluace školního roku 2021/22

Školní rok 2021/22 proběhl standartně bez omezeného provozu. Situace kolem Covidu-19 se řešil průběžně zvýšeným sledováním zdravotního stavu a zvýšenou hygienou dětí ve spolupráci s rodiči.
Plán akcí a jiných činností jsme splnily beze zbytku. V tomto roce si děti a rodiče užily besídku s jarní tématikou a výlet do ZOO. Po celý školní rok jsme děti vedly k upevňování lidských hodnot, návyků a dovedností v oblasti péče o vlastní fyzické a psychické zdraví. Prováděli jsme mnoho aktivit vedoucích k těmto cílům. Děti byly velmi aktivní, snaživé. U dětí jsme respektovaly rozdílné povahy. Spolupráce s rodiči byla na velmi dobré úrovni.

Koncepce na školní rok 2022/23

Logo roku: „Každá z vás je kamarád, pojďte si s námi hrát.“

Cíl: Do této třídy nastoupí nejmladší věková skupina a zůstávají zde děti 4leté z minulého školního roku. Našim prvotním cílem bude adaptace všech nových dětí, navazování vzájemných vztahů s celou rodinou. Děti povedeme k žádoucím kompetencím pomocí her, písní, pohádek a veselými činnostmi všeho druhu. Děti budou poznávat význam empatie a lásky. Na konci roku bychom chtěly hodnotit tento kolektiv jako třídu zvídavých, veselých, aktivních dětí se spokojenými rodiči.

Seznam akcí:

PODZIM:
„Vítáme vás mezi námi“
„Zdravé mlsání s Beruškou“
„Podzimní hrátky „ – hry, tanečky k tématu

ZIMA:
„Ahoj, pane Mikuláši“ – veselé dopoledne s Mikulášem a nadílkou
„Adventní čas je tu zas“ – vánoční tvoření, seznámení s tradicemi
„Setkání u stromečku“ – odpolední setkání s rodinami a dětmi
„Ježíškova nadílka“ – dopolední nadílka
„Ahoj zimo – už je bílo“ – zimní radovánky na sněhu
„Loučení se zimou“ – karnevalové dopoledne s programem

JARO:
„Vítání jara“ – jarní zdobení
„Velikonoční koleda“ – výtvarné hrátky s koledou
„Já mám svou maminku rád(a)“ – tvoření pro maminku
„Oslava jara“ – vystoupení pro rodiče na téma jaro
„Veselé sportování Berušek“ – zábavné pohybové aktivity
„Jarní les“ – program s environmentální tématikou
„Výlet do Dolců“ – spojené s plněním úkolů a hledáním pokladu
„Rozloučení se školním rokem“