Koncepce

Třída B – Berušky


Logo roku 2018/19: „Hrajeme si každý den“


Ve třídě Berušek je prozatím přijato 26 nových dvou až tříletých dětí (pouze osm je tříletých).
Cíl:
Maximálně usilovat o to, aby nástup a pobyt dětí byl co nejsnazší a pokud možno radostný.
Zapojování dětí do hravých aktivit se zaujetím (pozorování, spoluúčast).
Postupně učit děti pravidlům bezpečného a přátelského soužití ve skupině.
Postupně děti učit základům sebeobsluhy, hygienické návyky a respektování pokynů.
Koncepce:
Ve šk. roce 2018/19 máme skupinu dvou až tříletých dětí (většina dvouleté), proto bude celá koncepce přizpůsobená schopnostem, dovednostem a citovému prožívání dětí. Naší snahou je vytvoření příjemného prostředí s citlivým přístupem k dětem i rodičům, dopomoc, respekt vůči individualitám jednotlivců. Věříme, že s podporou rodičů a chůvy to půjde snáz. Naše působení a činnosti budou průběžně cíleny na spokojené dítě i rodiče.

Seznam akcí Berušek pro šk. rok 2018/19


Podzim
„Vítáme vás u Berušek“ – uvítací seznamovací dopoledne
„Návštěva pejska a kočičky“ – maňáskové divadýlko se spoluúčastí dětí
„Vítáme šk. rok 2018/19“ – odpolední celoškolní akce dětí a rodičů ze Čtyřlístku
„Poznáváme okolí naší školky“ – seznámení se školní zahradou a bezpečným chováním na pískovišti
„Barvičky podzimu“ – dopolední hra s barevnými listy (tanec, hra, improvizace)

Zima

„Ahoj pane Mikuláši“ – dopolední akce s nadílkou
„Těšíme se na Vánoce“ – vytváření vánoční atmosféry s výzdobou třídy
„Setkání u stromečku“ – odpolední posezení s dětmi a rodiči
„Co nám přinesl Ježíšek?“ – dopolední vánoční nadílka pod stromečkem
„Bílé radovánky“ – hra se sněhem na školní zahradě
„Čepičkový bál“ – veselé dopoledne v masopustním období

Jaro

„Zajíčkova koleda“ – velikonoční dopoledne s nadílkou
„Jaro je tu – sláva!“ – vítaní jarního období s výzdobou třídy
„Jarní květinky“ – setkání s rodiči s malým vystoupením dětí
„Hurá na výlet“ – dopolední výlet do Dolců s hrou a poznáváním okolí Trutnova
„Malí sportovci“ – olympiádička Berušek na šk. zahradě
„Loučení se šk. rokem 2018/19“ – odpolední akce na šk. zahradě