Koncepce

Třída B - Berušky


Logo roku 2021/2022: „S radostí poznáváme svět“


Ve třídě B bude vzděláváno 28 dětí ve věku 3-5 let.


Pedagogické působení: Dana Fialová, Lada Valášková


Cíl: Získávání znalostí o světe kolem nás. Rozvíjení povědomí o nutnosti ochrany živé i neživé přírody. Upevňování kamarádských vztahů mezi dětmi


Koncepce:
V tomto školním roce zůstávají ve třídě B stejné děti, třída je doplněna do počtu 28 dětí. Navážeme na získané dovednosti a schopnosti dětí, které budeme nadále rozvíjet, zdokonalovat a postupně přidávat další podle schopností dětí. Více se zaměříme na poznávání světa kolem nás a to ve všech oblastech. I nadále budou naši prioritou spokojené, radostné a zvídavé děti s přirozeným respektem a přiměřeným sebevědomím. To vše s poskytováním individuálního přístupu k dětem, které mají specifické potřeby ve spolupráci s rodiči.


Seznam akcí Berušek 2021/22
PODZIM
• „Hurá – už jsme zase spolu“ – uvítací den po prázdninách
• „Vitamíny pro zdraví“ – ovocný salát
• „Poznáváme les“ – vycházka do lesa s hrou a poznáváním, sběr přírodnin
• „Tvoření s přírodninami“ – skupinová práce dětí
• „Barevný svět podzimu“
a) „Dráček Podzimníček“ – skupinová práce dětí
b) „Veselé dopoledne s dráčkem Podzimníčkem“


ZIMA
• „Veselé dopoledne s Mikulášem“ – hry a nadílka, fotografování
• „Vánoční tradice s koledou – využití maňásků při seznamování s tradicemi
• „Vánoční radost“ – tvoření dárků a přání, výzdoba třídy
• „Barevné vánoce“ – odpolední setkání s rodiči
• „Vánoční překvapení pod stromečkem“ – dopolední program pro děti s nadílkou, fotografování
• „Radovánky na sněhu“ – program na školní zahradě
• „Veselý karneval u Berušek“ – dopoledne plné zábavy


JARO
„Příroda se probudila“ – seznámení s jarní přírodou
„Zajíčkova koleda“ – velikonoční dopoledne s koledou a nadílkou
„Jarní zdobení“ – kolektivní práce dětí na téma květiny, maminky, výzdoba třídy
„Mamince s láskou“ – program pro rodiče
„Sportujeme rády“ – příprava jarní olympiády třídy Berušek
„Výlet do lesa“ – vycházka s programem
„Cesta za pokladem“ – výlet s poznávání okolí Trutnova, sportovní hry