Školní jídelna Úpská

Školní jídelna zajišťuje stravovací služby pro děti a personál Mateřské školy Trutnov. 


Dětem je poskytována vyvážená strava, doplněná dostatkem ovoce a zeleniny. 
Jsou dodržovány předepsané intervaly mezi jednotlivými podávanými pokrmy. 
Děti mají během dne dostatek tekutin, nenutíme je k dojídání, motivujeme je k ochutnání stravy.

Aktuální jídelníček je vyvěšen v hale budovy a na internetových stránkách - www.mstrutnov.cz

Personální zajištění:

Vedoucí školní jídelny : Irena Šlesingrová
e-mail: i.slesingrova@mstrutnov.cz
Tel: 499 732 363
Mobil: 731 512 602
Kuchařky : Simona Smyčková, Kateřina Večeřová

Základní důležité informace:

• denní stravné pro děti od 3 do 6 let tj. přesnídávka, oběd a svačina činí 35,- Kč 
• denní stravné pro děti 7 leté činí 38,- Kč 
úhrada stravného se provádí inkasem s datem splatnosti 15. den v měsíci (zálohy jsou hrazeny měsíc předem) 
• stravné se odhlašuje den předem, nejpozději však daný den ráno do 7:00hod., a to zápisem na papír v šatně školky, nebo telefonicky 499 732 363

Další informace o stravování upravuje Vnitřní řád ŠJ platný od 1.9.2016.