Dráčci

 

  KONCEPCE

 


                                        Třída Dráčci                                                                                            

                                                           Logo roku 2022/23: „Z POHÁDKY DO POHÁDKY“

Evaluace školního roku 2021/22

V letošním školním roce jsme se nejvíce věnovali adaptaci nově příchozích dětí a jejich
začleňování do kolektivu. Na třídě působila také chůva, která se věnovala zejména dvouletým dětem a pomáhala jim se sebeobsluhou a hygienou.
Při výchovné práci s dětmi jsme hojně využívali motivací, maňásků a jiných her a motivačních pomůcek. Postupně jsme děti seznamovali s prostředím a režimem školy. Rozvíjení hry bylo velice úspěšné. Děti přešly od samostatné hry k hrám ve skupině a již začínají kooperovat.
Komunikační schopnosti dětí byly velice nízké. Zde se nám podařilo úspěšně rozvíjet komunikaci zpěvem, říkadly s pohybem a pohybovými hrami a aktivitami. Děti zdokonalily pohybovou zdatnost a obratnost, rády navštěvovaly tělocvičnu. V sebeobslužných činnostech děti udělaly veliký posun při stolování, oblékání i hygieně.
Plánované akce a aktivity jsme plnili průběžně. V jarních měsících jsme přidávali další (rej
čarodějnic, výroba a vynášení Morany). V závěru roku jsme připravili rodičům vystoupení na téma „Máme rádi zvířátka“. Děti zde prezentovaly výsledky výchovné práce v MŠ, radostně se předvedly rodičům.


            CÍL: Postupný rozvoj osobnosti dítěte, rozvíjení komunikačních dovedností a schopnosti fungovat v 
multikulturním kolektivu , rozvíjet kooperaci dětí při hře.

 

            Ve třídě budou děti 3 – 4 leté. Nově příchozím se budeme snažit usnadnit adaptaci a zapojit je přirozeně do kolektivu již chodících dětí.

            Školním rokem nás budou provázet výchovným programem známé pohádky, dětem velmi blízké. V činnostech budeme rozvíjet kulturně estetické dovednosti dětí, řečové a jazykové schopnosti, mravní i estetické vnímání, cítění a prožívání.

            V již zadaptované skupině dětí budeme rozvíjet kolektivní vztahy, pozitivní city dětí ve vztahu k sobě i k okolí. S ohledem na individuální schopnosti a potřeby dětí se budeme snažit o zlepšení pohybových schopností v oblasti hrubé i jemné motoriky s využitím všech smyslů.

            Průběžně budeme dětem nabízet všestranné aktivity, do kterých se budou moci dle zájmu zapojit. Nadále se budeme snažit při naší výchovné práci využívat partnerskou spolupráci s rodiči.
   

 

   SEZNAM AKCÍ

    Dráčci 2O22 – 2O23

 

PODZIM


„HURÁ DO ŠKOLKY“ – uvítání po prázdninách, adaptace nových dětí
„HODOVÁNÍ S BUDULÍNKEM“ – ochutnávka ovoce, příprava ovocných a zeleninových špízů
„PEČENÍ Z JABLÍČEK“ – strouhání jablek, hostina
„POHÁDKA O VELIKÉ ŘEPĚ“ – reprodukce a dramatizace pohádky
„ POHÁDKOVÉ BRAMBORY“ – výroba panáčků z brambor a přírodnin
„ZAMYKÁNÍ LESA“ – tématické vycházky, sběr přírodnin, pracovní, estetické a pohybové
činnosti
„ROJENÍ SVĚTLUŠEK“ – pohybové soutěže, výroba lucerniček, halloweenské hry


ZIMA


„S ČERTY NEJSOU ŽERTY“ – pohybové hry a tanečky v kostýmech, nadílka
„ČEKÁNÍ NA JEŽÍŠKA“ – vánoční výzdoba, dárečky, pečení cukroví, zpívání koled, vánoční
nadílka
„SNĚHOVÉ KRÁLOVSTVÍ“ – tanec sněhových vloček
„PŘÍBĚH MALÉHO SNĚHULÁČKA“ – stavění sněhuláků, stavby ze sněhu, jízda na ježdících,
pokusy se sněhem a ledem
„ZIMA ČARUJE“ – vycházky do přírody
„POHÁDKA O ZTRACENÉ RUKAVIČCE“ – dramatizace, cesta za zvířátky do lesa, ptáci v zimě
„POHÁDKOVÝ BÁL“ – rej pohádkových masek

JARO


„ZTRATIL KOS PÍŠŤALKU“ – jarní tématické hry, hudební činnosti, tanečky
„KŘEMÍLEK A VOCHOMŮRKA PROBOUZEJÍ JARO“ – setí semínek, rychlení větviček, čtení na
pokračování
„POHÁDKA O SLEPIČCE A KOHOUTKOVI“ – velikonoční oslavy, malování kraslic, výroba
dárečků, velikonoční koleda
„POHÁDKY V KNÍŽKÁCH“ – výstava knih ve třídě, četba pohádek, návštěva knihovny,
dramatizující hry
„BESÍDKA PRO RODIČE – KOUZLA POHÁDEK“
„FERDA CVIČÍ MRAVENIŠTĚ“ – sportovní hry, soutěže na školní zahradě a na hřišti, turistické
vycházky do přírody
„DEN DĚTÍ“ – oslava MDD ve školce
„ŠKOLNÍ VÝLET“
„LOUČENÍ SE ŠKOLNÍM ROKEM“