Dráčci

  KONCEPCE


Třída „Dráčci“     Šk. rok 2021/22

 LOGO „ HRAJEME SI NA ZVÍŘÁTKA“

 Do třídy nastoupí děti nejmladší věkové skupiny 2 – 3 leté. Na třídě bude působit i chůva a bude nejmladším dětem pomáhat s adaptací, sebeobsluhou a hygienou.

 Nejprve se budeme zabývat adaptací dětí, budeme je nenásilnou, přiměřenou a hravou formou postupně seznamovat s prostředím a režimem dne v MŠ. Všechny činnosti bude provázet motivace a hra. Dětem budeme nabízet pestrou škálu činností ze všech oblastí rámcového programu MŠ.

 Budeme se jim snažit vytvořit příjemné, laskavé a přátelské prostředí a uspokojit jejich potřeby a přání. Budeme se snažit o přátelské navázání spolupráce s rodiči dětí denním intenzivním kontaktem a podáváním informací. Věříme v navázání důvěry a partnerství při
výchově dětí.

 Naše výchovná práce bude směřovat k postupnému rozvoji osobnosti dítěte, rozvíjení komunikace a sebeobsluhy dětí, rozvíjení emotivních prožitků v kolektivu.

 

 SEZNAM AKCÍ

 Dráčci 2O21 – 2O22

PODZIM
 VÍTÁNÍ U DRÁČKŮ – adaptace dětí ve spolupráci s rodiči, motivace zvířátky

JEŽKOVO JABLÍČKO – ochutnávka ovoce
ZVÍŘÁTKA Z KAŠTANŮ – sběr kaštanů, listí a přírodnin, tvoření a pozorování
ZVÍŘÁTKA V LESE– vycházky k lesu, dramatizující hry s čepičkami a maňásky
DIVADLO U DRÁČKŮ- organizace a prožívání dětských divadelních představení ve Čtyřlístku


Zima
MIKULÁŠ NADĚLUJE – mikulášská nadílka
VÁNOČNÍ ZVONEČEK – pečení cukroví, vánoční výzdoba a dárečky, nadílka
ZVÍŘÁTKA A PTÁČCI V ZIMĚ – krmení ptáčků na zahradě, pozorování
HRY SE SNĚHEM – sportování, stavby ze sněhu
KARNEVAL ZVÍŘÁTEK – veselé loučení se zimou

Jaro
POVÍDALA SLEPIČKA – oslava Velikonoc
SPORTUJEME SE ZVÍŘÁTKY – závodivé hry v tělocničně i na školní zahradě
MÁME RÁDI ZVÍŘÁTKA – besídka pro rodiče
VESELÝ DEN – oslava MDD
ZA ZVÍŘÁTKY DO ZOO – školní výlet s pozorováním