Dráčci

SEZNAM AKCÍ u Dráčků 2O18 – 2019

Podzim
„Ahoj Dráčku“ seznamovací hra s novými dětmi
Cesta za zvířátky – procházka lesem se sportovními aktivitami
Co nám přinese ježek – ochutnávka ovoce a zeleniny
Setkání s veverkou – sběr přírodnin, poznávání přírody
Výroba zvířátek z přírodnin – ovoce, zelenina, kaštany, jeřabiny,
Pohádka „Budka“ - maňásková scénka, dramatizace

Zima
- Hrajeme si na čertíky – mikulášská nadílka
Vánoce přicházejí – seznamování s tradicemi, výzdoba třídy
pečení cukroví, vánoční nadílka
Vánoční nadílka pro zvířátka – cesta ke krmelci
Štědrý večer nastal – vánoční setkání s rodiči
Krmení ptáčků – poznávání zimní přírody
Sportování s ledním medvědem – zimní radovánky a sporty,
turistické vycházky ve sněhu
Tanec zvířátek – karnevalový rej masek

Jaro
Zvířátka, ukažte se – návštěva knihovny v HSM, dětské knihy o zvířatech
Běžel tudy zajíček – oslava Velikonoc, výzdoba třídy, dárky,
velikonoční koledy, koledování u Dráčků
Hrajeme si na zvířátka – besíka pro rodiče s jarní tematikou
V lese a u rybníka – výlet do Dolců s poznáváním přírody
Zvířátka cestují – poznávání dopravy, dopravní hry
Sportovní hry se zvířátky – sportovní týden na šk. zahradě
Dětský den v MŠ – „Life is life“ s Vosou
Školní výlet
Loučení se školním rokem – zmrzlinové hody