Uzavření MŠ

Uzavření MŠ od 1. 3. 2021 dle vládního usnesení

 

Vážení rodiče,

v pondělí 1. 3. bude od 8.00 hodin do 10. 00 otevřena budova mateřské školy - v této době lze vyzvednout potřebné věci ze šaten (v jinou dobu po telefonické domluvě s třídní učitelkou).

Ve středu, dne 3.3. 2021, si budou moci rodiče předškolních dětí s povinnou docházkou, vyzvednout materiály na distanční výuku u paní ředitelky Evy Šinkorové a v to v časech: Andílci 14-15.30 hodin, Cipísci 15.30-16.30 hodin. Tuto dobu lze využít také ke konzultaci o případném odkladu školní docházku a dalších informacích potřebných k zápisu do ZŠ.

V sekci Vývěska máte také informace, jak postupovat v případě, že budete potřebovat přeřadit Vaše dítě do náhradní mateřské školy (děti zdravotníků, lékařů,...). Otevřena bude pouze MŠ Komenského pro rodiče vybraných profesí. (viz info Vývěska)

Děkujeme Vám za spolupráci a přejeme Vám hodně zdraví.

Zpět