O nás

 

Mateřská škola se nachází ve středu města Trutnova. Je v blízké dostupnosti autobusové i vlakové dopravy.
Byla dána do provozu na jaře roku 1978 původně jako závodní MŠ ZPA Trutnov. Na počátku roku 1991 byla předána městu Trutnov. V roce 2003 byla zařazena do právního subjektu 11 mateřských škol. Pod názvem Mateřská škola, Trutnov.
Škola je sestavena ze tří dvoupodlažních pavilonů spojených halou. Ve dvou pavilonech jsou umístěny čtyři třídy, v hospodářském pavilonu je v přízemí kuchyň, v poschodí je ředitelství právního subjektu, kancelář vedoucí mateřské školy, vedoucí školní jídelny a byt školnice.

Každá třída má stejnou rozlohu, samostatnou šatnu, hygienická zařízení po rekonstrukci a kuchyňku pro vydávání jídel. Kuchyňky jsou vybaveny myčkami na nádobí. Každá má třídu se stolečky a židličkami, které se využívají i ke stravování, hernu, která slouží i jako tělocvična či ložnice. Třídy jsou vybaveny dřevěným dětským nábytkem, hračkami. Každá třída má k využítí pianino, televizor, přehrávače MS a CD, na třídě B interaktivní televizi s notebookem, třída C PC s výukovými programi pro děti.

Velká školní zahrada je rozdělena na 4 čáti v různých výškových úrovních. Každá část je vybavena pískovištěm s plachtami na zakrývání, různými průlezkami, houpačkami apod. V uplynulých třech letech se nám podařilo nahradit velkou část původního kovového zařízení zahrady za dřevěné, které daleko víc vyhovuje dětským hrám i estetickému působení prostředí. Zahrada je stále upravená, osázená množstvím zelených keřů i stromů, které poskytují dětem příjemné hrací koutky.
Na zahradě jsou také umístěny zahradní sprchy, které využíváme v letním období k otužování.

Mateřská škola má dostatečně velké prostory, dětský nábytek, tělocvičné nářadí a zdravotně hygienické zařízení odpovídající počtu a potřebám dětí, jsou zdravotně nezávadná, bezpečná. Vybavení hračkami, pomůckami a materiály je poměrně dobré a stále se zlepšuje, dle finančních možností obce. Hračky jsou umístěny tak, aby si je děti mohly samy brát a ukládat.

Škola je převážně vyzdobena výtvarnými pracemi dětí, dětské práce jsou přístupné rodičům a veřejnosti.

Všechny vnitřní i venkovní prostory MŠ splňují bezpečnostní a hygienické normy dle platných předpisů.

ZAMĚŘENÍ ŠKOLY: pod názvem ŠVP " BAREVNÝ SVĚT " se schovává motto zaměření školy " PASTELKY JSOU KAMARÁDKY, KRESLÍ ČÁRY TAM A ZPÁTKY. VE ŠKOLCE SI VŠICHNI HNED NAKRESLÍME CELÝ SVĚT".Děti za pomoci pastelky  nahlédnou do světa přírody, společnosti, poznávání, krásy, tvořivosti a pohybu. Čeká  je  pestrá nabídka her, činností, zážitků, které je dovedou přirozenou a zábavnou formou k danému cíli.

ROZDĚLENÍ TŘÍD:

Třída A - ZELENÁ PASTELKA  (Montessori třída)

Třída B - žLUTÁ PASTELKA 

Třída C - ČERVENÁ PASTELKA

Třída D - MODRÁ  PASTELKA