Charakteristika třídy A ,,MRAVENCI"

ZAMĚŘENÍ – TŘÍDA A
MONTESSORI

CHARAKTERISTIKA
V této třídě bude probíhat MONTESSORI vzdělávání, které se řídí danými principy:
Ticho, klid, mír – Řád – Svoboda a zodpovědnost –Smysluplnost a propojenost – Celistvost a izolace vlastností – Samostatnost a nezávislost – Partnerský přístup – Ruka a intelekt – Soustředění – pohyb v učení – Radost z objevování – Připravené prostředí
V této třídě máme 8 dětí, které se budou v tomto roce připravovat na nástup do základní školy
( možnost nástupu do ZŠ s Montessori vzděláváním )