Charakteristika třídy C ČERVENÁ PASTELKA

ČERVENÁ PASTELKA

22 dětí – nejmenší


7 dětí – 3 leté
15 dětí – 2 leté

Charakteristika:

Tato třída má snížený počet dětí na 22 na třídě. Máme tu nejmenší děti.
Budeme se snažit o adaptaci dítěte s kladným přijetím do kolektivu dětí, osobní přístup
- úzká spolupráce a komunikace učitelek s rodinou
- láskyplné a podnětné prostředí
- hezké kamarádské vztahy mezi dětmi
- Řád denního režimu a rituály pomáhají nácviku a upevňování pravidel chování. Přirozenou cestou denního režimu děti získají základní zdvořilostní návyky, sebeobslužné dovednosti, hygienické návyky, dovednosti stolování i bezpečného chování.