Charakteristika třídy C ČERVENÁ PASTELKA

ČERVENÁ PASTELKA

26 dětí – nejmenší

 

Charakteristika:

Tato třída má  počet dětí  26 na třídě. Máme tu nejmenší děti 3 - 4 let 
Budeme se snažit o adaptaci dítěte s kladným přijetím do kolektivu dětí, osobní přístup
- úzká spolupráce a komunikace učitelek s rodinou
- láskyplné a podnětné prostředí
- hezké kamarádské vztahy mezi dětmi
- Řád denního režimu a rituály pomáhají nácviku a upevňování pravidel chování. Přirozenou cestou denního režimu děti získají základní zdvořilostní návyky, sebeobslužné dovednosti, hygienické návyky, dovednosti stolování i bezpečného chování.

 

Pastelka

Komenského 485, Trutnov

zástupkyně ředitelky: 737 224 546 

kuchyň, odhlašování obědů:

605 147 046, 499 814 957


k.buresova@mstrutnov.cz

 

 Video na podporu boje proti COVID 19 :

 https://www.youtube.com/watch?v=WiYIA9jXfLo

 

Certifikát Zdravá školní jídelna