Zaměření

  Doplňující vzdělávací aktivity

 

OBLAST VÝUKY AJ v Mš - na třídě D ( třída předškoláků ) probíhá vzdělávání v AJ 1x v dopoledních  hodinách za přítomnosti externího lektora, který pomáhá internímu pedagogovi – metodikovi proškolenému v rámci projektu OPVK. Český učitel realizuje české ŠVP PV a externí učitel mu asistuje s tím, že komunikuje s dětmi v angličtině.


ZÁKLADY LYŽOVÁNÍ – kurz probíhá v zimních měsících ve spolupráci s Lyžařskou školou .


PLAVÁNÍ – kurz 5 a 10 hodin výuky v bazénu v jarních měsících. Zajišťuje ve spolupráci s Mš, Plavecká škola DRAK.


KULTURA – programy divadelních společností, pohádky, výchovné koncerty v prostorách Mš. Návštěvy divadla, kina.


EKOLOGIE – spolupráce se Střediskem ekologické výchovy SEVER – výchovné programy pro děti. Vycházky do lesa a parku, výlety do ZOO, do přírody.


LOGOPEDIE – spolupráce s SPC Trutnov, logopedické šetření dětí na škole, spolupráce s rodiči – pomoc při zařazování dětí do logopedické třídy, práce logopedické asistentky na škole.