Úvod

Elektronická přihláška k zápisu do MŠ Komenského - PASTELKA - předzápis od 19.4. do 3.5.2022: 

https://is.digiskolka.cz/SOL/PublicWeb/trutnov_pastelka/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=5234

Video prohlídka MŠ: https://www.youtube.com/watch?v=L8vo-2dl8To&t=39s

https://www.youtube.com/watch?v=WiYIA9jXfLo