Charakteristika třídy B ŽLUTÁ PASTELKA

ZAMĚŘENÍ – TŘÍDA B

VĚKOVÁ SKUPINA PŘEDŠKOLNÍCH DĚTÍ
28 dětí

CHARAKTERISTIKA
Tento rok nás bude vzděláváním a poznáváním provázet postavička SPONGEBOB – zkrátka BOB. Společně se budeme seznamovat s novými kamarády, adaptovat se na prostředí mateřské školy. Budeme vše poznávat a objevovat.