Školní jídelna Komenského

Školní jídelna zajišťuje stravovací služby pro děti a personál Mateřské školy Trutnov

Dětem je poskytována vyvážená strava, doplněná dostatkem ovoce a zeleniny.
Jsou dodržovány předepsané intervaly mezi jednotlivými podávánými pokrmy.
Děti mají během dne dostatek tekutin, nenutíme je k dojídání, motivujeme je k ochutnávání jídla.

Naše školní jídelna se zapojila od 1.8.2015 do projektu  "Uzdravme svou školní jídelnu". Dne 3.2.2016 jsme ze Státního zdravotního ústavu slavnostně obdrželi Certifikát k užívání titulu " Zdravá školní jídelna" . Po úspěšném splnění 10 požadavků kvality jsme se zařadili mezi 19 Zdravých školních jídel v rámci celé ČR. Podrobnosti o projektu na stránkách:  www.zdravaskolnijidelna.cz  

Aktuální jídelníček je vyvěšen v budově haly a na webových stránkách -  www.mstrutnov.cz

Personální zajištění:

Vedoucí školní jídelny: Jarmila Holubcová
e-mail:  j.holubcova@mstrutnov.cz
Tel .: 605 147 046, 499 814 957 (odhlášky jídlo)
Mobil: 737 224 545 (informace k platbám)
Kuchařky: Miroslava Gernatová, Zdeňka Jandíková - telefon 605 147 046

Základní důležité informace:

Od 1.9.2022 dochází ke zvýšení cen obědů o Kč 8,-.

- ceny stravného - podrobné informace najdete ve Vnitřním

řádu ŠJ nebo na nástěnce v MŠ.

• denní stravné pro děti od 3 do 6 let tj. přesnídávka, oběd a svačina činí   48, - Kč

• denní stravné pro děti 7leté   činí 51, - Kč

• úhrada stravného se provádí inkasem s datem splatnosti 15. den v měsíci
(zálohy jsou hrazeny měsíc předem)

• stravné se odhlašuje den předem, nejpozději však daný den ráno do 7:00 hod.,
a to zápisem do sešitu  v hale budovy nebo telefonicky 499 814 957


Další informace o stravování upravuje Vnitřní řád ŠJ platný od 1.9.2022.

Pastelka

Komenského 485, Trutnov

zástupkyně ředitelky: 737 224 546 

kuchyň, odhlašování obědů:

605 147 046, 499 814 957


k.buresova@mstrutnov.cz

 

 Video na podporu boje proti COVID 19 :

 https://www.youtube.com/watch?v=WiYIA9jXfLo

 

Certifikát Zdravá školní jídelna