Kontakt MŠ V Domcích - Pohoda

Mgr. Petra Trnovská

zástupkyně pro odloučené pracoviště V Domcích, speciální pedagog, log. asistentka

499 815 711, mob. 737 224 540
p.trnovska@mstrutnov.cz

Zaměstnanci

Andrea Táslerová      - logopedická asistentka             a.taslerova@mstrutnov.cz
Mgr. Jana Paděrová  - spec. pedagog,log. asistentka  j.paderova@mstrutnov.cz
Bc. Denisa Slavíková - spec. pedagog,log.asistentka  d.slavikova@mstrutnov.cz
Eva Kostelecká          - učitelka                                     e.kostelecka@mstrutnov.cz
Táňa Hodrová            - učitelka                                     t.hodrova@mstrutnov.cz 

Kateřina Jindrová       - zastupující učitelka

Jan Krčmář                - asistent pedagoga                     j.krcmar@mstrutnov.cz

Jarmila Holubcová      - vedoucí ŠJ                                j.holubcova@mstrutnov.cz
Anita Kuželová           - vedoucí kuchařka
Iva Vojáčková             - pomocná kuchařka
Gabriela Nováčková   - školnice
Anička Drygalská       - uklizečka