Zajíčci

Třída zajíčků je heterogenní, jsou zde děti ve věku 4 až 7 let. Tomu odpovídá i vzdělávací program, zaměřený především na přípravu dětí do školy - tzn. rozvoj motorických dovedností, rytmizace, rozvoj fonematického sluchu, procvičování zrakového a sluchového vnímání apod.

V letošním roce v této třídě pokračujeme v projektu Angličtina hrou, kdy s dětmi bude pracovat souběžně s pedagogem i anglická lektorka. Děti se tak budou přirozenou formou v běžném prostředí 2x týdně 3 hodiny seznamovat se základy anglického jazyka, podpořenou anglickými chvilkami s paní učitelkami.