Zajíčci

Třída zajíčků je heterogenní, jsou zde děti ve věku 5 až 7 let. Tomu odpovídá i vzdělávací program, zaměřený především na přípravu dětí do školy - tzn. rozvoj motorických dovedností, rytmizace, rozvoj fonematického sluchu, procvičování zrakového a sluchového vnímání apod.

V letošním roce v této třídě pokračujeme v projektu Angličtina hrou, kdy s dětmi bude pracovat souběžně s pedagogem i anglická lektorka. Děti se tak budou přirozenou formou v běžném prostředí 1x týdně 4 hodiny  / pondělí od 8 -12hodin /seznamovat se základy anglického jazyka, podpořenou anglickými chvilkami s paní učitelkami. 

 Počet dětí ve třídě je 27 a letos se nám vyvedlo složení - 14 chlapců a 13 děvčat.

Prosíme rodiče, aby dětem dávali sportovnější oblečení, protože jsme třída tzv."chodivá". Je běžné, že na vycházkách ujdeme 5 -6km bez sebemenších problémů. Takže pokud se týká zimního období, vyžadujeme, aby děti měly v šatně k dispozici dvoje rukavice. Jedny pletené, prstové - právě na ty vycházky / lépe se s nimi drží za ruce/ a pak šusťákové na hraní se sněhem /na zahradě rády dovádí/.

Protože je ze zákona předškolní vzdělávání povinné, voďte děti do MŠ VČAS!  Jednak máme zavedené  ranní úkoly a děti si pak nestihnou pohrát nebo nestíhají vyrobit výkres apod. a vy ho potom marně hledáte na nástěnce a potom vlastně nedodržujete stanovený čas vzdělávání, který se počítá od 8 - 12hodin. S tím souvisejí tzv.omluvné listy. Přineste je, prosím, vždy na konci či začátku měsíce.

Jakékoliv dotazy, připomínky, prosby, náměty a nápady budeme s Vámi rády konzultovat  - nekoušeme a jsme komunikativní!!