Zajíčci

Třída zajíčků je heterogenní, jsou zde děti ve věku 4,5 až 7 let. Tomu odpovídá i vzdělávací program, zaměřený především na přípravu dětí do školy - tzn. rozvoj motorických dovedností, rytmizace, rozvoj fonematického sluchu, procvičování zrakového a sluchového vnímání apod.

V letošním roce v této třídě pokračujeme v projektu Angličtina hrou, kdy s dětmi bude pracovat souběžně s pedagogem i anglická lektorka. Děti se tak budou přirozenou formou v běžném prostředí 1x týdně 4 hodiny  /pondělí od 8-12 hodin/ seznamovat se základy anglického jazyka, podpořenou anglickými chvilkami s paní učitelkami. 

 Počet dětí ve třídě je 26 a letos se nám vyvedlo složení - 13 chlapců a 13 děvčat.

K pedagogické diagnostice od loňského roku využíváme systém ISOPHY. Diagnostiku provádíme 2x ročně s dětmi od 5 let. Rodičům se předává výsledková listina s přehledným grafem o aktuálních schopnostech a dovednostech dítěte.

Letos budeme navazovat na projekt MALÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY z  Hradce Králové. Pokračovat bude rovněž kurz keramiky s paní Svobodovou z Domu pod Jasanem.  Letos opět počítáme s kurzem plavání, bruslení a lyžování. Informovat o nich budeme průběžně. 

Rádi bychom znovu zavedli projekt Rodiče čtou dětem ( i prarodiče, sourozenci, tety. strýci...), na který se můžete hlásit učitelkám na třídě. Projekt probíhá v časovém rozmezí 12:15 - 12:30 každý všední den.

Prosíme rodiče, aby dětem dávali sportovnější oblečení, protože jsme třída tzv."chodivá". Je běžné, že na vycházkách ujdeme 5-6 km bez sebemenších problémů. Kvalitní obuv je podmínkou. Pokud se týká zimního období, vyžadujeme, aby děti měly v šatně k dispozici dvoje rukavice. Jedny pletené, prstové - právě na vycházky /lépe se s nimi drží za ruce/ a pak šusťákové na hraní se sněhem /na zahradě rády dovádí/.

Protože je ze zákona předškolní vzdělávání povinné, voďte děti do MŠ VČAS!  Jednak máme zavedené  ranní úkoly a děti si pak nestihnou pohrát, nebo nestíhají vyrobit výkres apod. a vy ho potom marně hledáte na nástěnce. Dodržujte stanovený čas vzdělávání, který se počítá od 8 - 12 hodin (tj.4 hodiny denně). S tím souvisejí tzv.omluvné listy. Přineste je, prosím, vždy na konci či začátku měsíce.

Jakékoliv dotazy, připomínky, prosby, náměty a nápady budeme s Vámi rády konzultovat  - nekoušeme a jsme komunikativní!!