Ježečci

3. Třída - Ježečci - pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami

/ logopedická/

13 dětí ve věku 4 - 7 let