Školní jídelna V DOMCÍCH

  

Mateřská škola Trutnov, Komenského 485
odloučené pracoviště V Domcích
Školní jídelna

Školní jídelna zajišťuje stravovací služby pro děti a personál Mateřské školy Trutnov.


Dětem je poskytována vyvážená strava, doplněná dostatkem ovoce a zeleniny.
Jsou dodržovány předepsané intervaly mezi jednotlivými podávanými pokrmy.
Děti mají během dne dostatek tekutin, nenutíme je k dojídání, motivujeme je k ochutnání stravy.
Aktuální jídelníček je vyvěšen v hale budovy a na internetových stránkách - www.mstrutnov.cz

 

 

Personální zajištění:

Vedoucí školní jídelny :  Jarmila Holubcová
e-mail: j.holubcova@mstrutnov.cz
Tel: 499 815 711 (odhlášky jídlo)
Mobil: 737 224 545 (informace k platbám)
Kuchařky : Anita Kuželová, Iva Vojáčková

 

 Základní důležité informace:

Od 1.9.2022 dochází ke zvýšení cen obědů o Kč 8,-.

• denní stravné pro děti   od 3 do  6 let tj. přesnídávka, oběd, svačina a pitný režim činí 48,- Kč  

• denní stravné pro děti 7 leté činí 51,- Kč

• úhrada stravného se provádí inkasem mezi 15. – 18. dnem v měsíci na následující měsíc

 (zálohy jsou hrazeny měsíc předem)

• stravné se odhlašuje den předem, nejpozději však daný den ráno do 7:00 hod.,
a to zápisem do sešitu v chodbě v přízemí budovy nebo telefonicky 499 815 711

• odhlašování mailem není z technických důvodů možné

 

Další informace o stravování upravuje Vnitřní řád ŠJ platný od 1.9.2022.