O nás

Provoz mateřské školy V Domcích byl zahájen 1.9.1946. Jde o netypizované zařízení, umístěné ve staré třípodlažní vile se zahradou. MŠ má dostatečně velké prostory, prostorové uspořádání, které vyhovuje nejrůznějším skupinovým i individuálním činnostem dětí. K budově školy patří poměrně rozlehlá zahrada s množstvím keřů a stromů, která je vybavena dřevěným zahradním nábytkem, průlezkami a houpačkami, domkem pro skladování zahradního náčiní, tvořítek na pískoviště, dětských kol, vozítek a kočárků či trampolínou. Již několik let se můžeme pochlubit nádherným dopravním hřištěm, které využíváme pro posílení hrubé motoriky jízdou na odrážedlech, tříkolkách, kolech, koloběžkách či minikárách. Pro letní sezónní činnosti slouží bazén. Zahrada je využívána od jarních do podzimních měsíců ke cvičení, spontánním pohybovým aktivitám nebo odpolednímu pobytu.

 

Škola má dvě běžné třídy, třetí třída je pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami, zaměřená na děti s vadami řeči. Do této třídy jsou zařazovány děti na základě logopedického šetření, které zajišťuje Speciální pedagogické centrum Trutnov. Šetření probíhá v mateřské škole během dopoledne se souhlasem rodičů. Na základě výsledků tohoto šetření jsou děti zařazeny do logopedické třídy. Zde probíhá v rozsahu tří hodin denně individuální logopedická péče, kterou vykonávají speciální pedagog a log. asistentka Mgr. Petra Trnovská, speciální pedagog a log. asistentka Mgr. Jana Paděrová, spec. pedagog a log.asistentka BC. Denisa Slavíková a logopedická asistentka Andrea Táslerová. Spolupracujeme s klinickým logopedem a také s SPC, vypracováváme IVP a ve spolupráci s rodiči se snažíme o správný rozvoj řeči dětí ve všech jazykových rovinách.   Do logopedické třídy přijímáme děti s vadou řeči i z jiných odloučených pracovišť naší mateřské školy. Pokud máte o tuto péči zájem, přijďte se k nám podívat.

Preferujeme mateřskou školu jako otevřený systém, který se blíží rodinné výchově a s rodinou úzce spolupracujeme. Uplatňujeme princip „otevřených dveří“, kdy mají rodiče během celého dne možnost nejen sledovat, ale i aktivně se účastnit výchovně vzdělávacího procesu. Pořádáme akce rodičů s dětmi, samozřejmostí je adaptační program pro nové děti ještě před nástupem do mateřské školy.

Základním cílem vzdělávacího programu je rozvíjení osobnosti a nadání dítěte v přirozeném prostředí při respektování jeho individuality a jeho osobního vývoje, rozvíjení tvůrčích schopností a dovedností dětí , které vychází z jejich přirozené zvídavosti s využitím všech smyslů.