Krtečci

Třída Krtečků bude pro letošní školní rok třídou heterogenní - smíšenou. Věkové složení dětí je 2,5 - 4 roky. Tomu bude přizpůsobena i edukační činnost v průběhu celého roku.

V průběhu roku chceme děti seznamovat s blízkým okolím, chránit přírodu a umět se chovat v každé situaci a místě, kde se nacházíme.

Paní učitelky budou dětem ukazovat nové výtvarné techniky, paní učitelka Andrea Táslerová dětem ukáže cestu k hudbě. Obě paní učitelky budou provádět logopedickou prevenci formou každodenních chvilek zaměřených na dechová a oromotorická cvičení. 

Hlavním cílem je, aby se děti cítily dobře, byly klidné a cestou hry se učily nové věci.