Krtečci

Třída Krtečků bude pro letošní školní rok třídou heterogenní - smíšenou. Věkové složení dětí je 2,5 - 5 let. Tomu bude přizpůsobena i edukační činnost v průběhu celého roku.

V průběhu roku chceme děti seznamovat s blízkým okolím, chránit přírodu a umět se chovat v každé situaci a místě, kde se nacházíme. Děti se budou seznamovat s novou paní učitelkou Káťou, která je nyní zástupkyní za paní učitelku Andreu Táslerovou.

Paní učitelky budou dětem ukazovat nové výtvarné techniky. Obě paní učitelky budou provádět logopedickou prevenci formou každodenních chvilek zaměřených na dechová a oromotorická cvičení. 

Hlavním cílem je, aby se děti cítily dobře, byly klidné a cestou hry se učily nové věci.