Zaměření naší školky

Logopedická péče

1. Děti se speciálními vzdělávacími potřebami, především logopedickými či surdopedickými, zařazené v logopedické třídě na základě doporučení SPC. Každodenní individuální logopedická péče ve třídě či logopedické pracovně, spolupráce s rodiči při intenzivní domácí přípravě.

2. Děti integrované - tzn. zařazené v běžné třídě s logopedickou vadou na základě doporučení SPC. Pravidelná péče v logopedické pracovně, spolupráce s rodiči při intenzivní domácí přípravě.

3. Děti s lehčími logopedickými nedostatky - individuální konzultace s rodiči a pravidelná cvičení, logopedická prevence na třídách s logopedickou asistentkou.

 

Anglická výuka přirozenou formou s anglickým lektorem

Jedno dopoledne v týdnu / pondělí - 4 hodiny/ bude probíhat běžný program ve třídě zajíčků /dle RVP PV/ formou hry v anglickém jazyce s anglickou lektorkou. Děti se tak budou hravým a přirozeným způsobem učit anglickému jazyku a to i za podpory pí. učitelek, absolventek kurzu angličtiny.

 

Aktivity pro děti

  • Sportovní hry      -  plavání, bruslení, lyžování, cyklistika na dopravním hřišti                                                                -  horolezecká stěna, kuželky, atletika, kolečkové brusle, fotbal.........
  • Keramika             -  Dům pod Jasanem
  • Angličtina hrou  
  • Hudebně pohybové činnosti
  • Jazykové hříčky

 

 

Rozvoj předčtenářských dovedností

  • pravidelné návštěvy knihovny
  • každodenní chvilky s knížkou ve třídě i na ložnici
  • čtení rodičů dětem ve školce před odpočinkem

ICT technologie ve školce

  • hra i práce s interaktivní tabulí
  • výukové hry na PC a tabletu