Koncepce logopedické třídy

Do logopedické třídy přijímáme děti na doporučení speciálního zařízení SPC či klinického logopeda, se kterými v přůběhu docházky do naší MŠ pravidelně a úzce spolupracujeme. 

Logopedická třída je třídou běžnou, ve které pracujeme dle RVP PV jako v ostatních běžných třídách a školkách, jen zde probíhá navíc zvýšená logopedická péče. S dětmi pracují dvě paní učitelky se vzděláním speciální pedagog a logopedická asistentka, které poskytují dětem pravidelnou každodenní individuální péči buď ve třídě nebo v logopedické pracovně. Ve spolupráci s pedagogy zde pracuje také asistent pedagoga. Děti mají zavedeny notýsky a každý týden dostávají pracovní listy na domácí procvičování. S rodiči konzultujeme aktuální cvičení denně při předávání dětí či na konzultačních hodinách. Dětem vypracováváme IVP / individuální vzdělávací plán/ a vedeme portfolio.