Kontakt MŠ Tkalcovská - Duha

Kamila Burešová

zástupkyně pro odloučené pracoviště Tkalcovská

499 816 701, 737 224 543

k.buresova@mstrutnov.cz

Zaměstnanci

Třída A - "ZELENÝ  KLÍČEK"

Ilona Rinnová, i.rinnova@mstrutnov.cz

Kamila Zemanová

 

Třída B - "ČERVENÝ  KLÍČEK"

Milena Marksová, m.marksova@mstrutnov.cz

Mgr. Jana Nováková, j.novakova@mstrutnov.cz

 

Třída C - "MODRÝ  KLÍČEK

Kamila Burešová, k.buresova@mstrutnov.cz

Helena Štimová, h.stimova@mstrutnov.cz

 

Provozní personál

Marcela Černá - uklizečka

Jaroslava  Zákravská  - uklizečka

Bronislava Stránská - kuchařka

Iveta Koubková - kuchařka

Venuše Vodičková - vedoucí ŠJ, v.vodickova@mstrutnov.cz 

Bohumír Bratršovský - školník