Školní jídelna - Tkalcovská

Školní jídelna zajišťuje stravovací služby pro děti a personál Mateřské školy Trutnov.

Dětem je poskytována vyvážená strava, doplněná dostatkem ovoce a zeleniny.
Jsou dodržovány předepsané intervaly mezi jednotlivými podávanými pokrmy.
Děti mají během dne dostatek tekutin, nenutíme je k dojídání, motivujeme je k ochutnání stravy.
Aktuální jídelníček je vyvěšen v hale budovy a na internetových stránkách - www.mstrutnov.cz

Personální zajištění:

Vedoucí školní jídelny : Venuše Vodičková, DiS.
e-mail: v.vodickova@mstrutnov.cz
(v e-mailu uveďte danou MŠ a celé jméno dítěte, např. Tkalcovská / Nováková Eliška)

Tel: 499 816 701 ODHLAŠOVÁNÍ

Mobil: 736 519 796 Vodičková

Kuchařky : Yveta Koubková, Bronislava Stránská

Základní důležité informace:

• denní stravné pro děti od 3 do 6 let tj. přesnídávka, oběd a svačina činí 35,- Kč
• denní stravné pro děti 7 leté činí 38,- Kč
úhrada stravného se provádí inkasem s datem splatnosti 15. den v měsíci
( zálohy jsou hrazeny měsíc předem)
stravné se odhlašuje den předem, nejpozději však daný den ráno do 7:00hod.,
a to zápisem do sešitu v hale budovy, nebo telefonicky 499 816 701


Další informace o stravování upravuje Vnitřní řád ŠJ platný od 1.9.2018.