Školní jídelna - Tkalcovská

Školní stravovací služby pro děti a osobní Mateřské školy Trutnov.

Dětem je poskytnuta vyvážená strava, doplněná dostatkem ovoce a zeleniny.
Jsou dodržovány předepsané intervaly mezi všemi přijímanými pokrmy.
Děti mají během dne dostatek tekutin, nenutíme je k dojídání, motivujeme je k ochutnání stravy.
Aktuální jídelníček je vyvěšen v hale budovy a na webových stránkách - www.mstrutnov.cz

Personální zajištění:

Vedoucí školní jídelny: Venuše Vodičková, DiS.
e-mail: v.vodickova@mstrutnov.cz
(v e-mailu napsat danou MŠ a celé jméno dítěte, např. Tkalcovská / Nováková Eliška)

Tel: 499 816 701 ODHLAŠOVÁNÍ

Mobil: 736 519 796 Vodičková

Kuchařky: Yveta Koubková, Bronislava Stránská

Základní důležité informace:

• denní stravování pro děti od 3 do 6 let tj. přesnídávka, oběd a svačina činí 40, - Kč
• Denní stravné pro děti 7 leté činíi 43, - Kč
Úhrada stravného se provádí inkasem s DATEM splatnosti 15. den v měsíci
(zálohy JSOU hrazeny měsíc Předem)
stravné se odhlašuje den předem, nejpozději však daný den ráno do 7: 00hod.,
a to zápisem do sešitu v hale budovy, nebo telefonicky 499 816 701


Další informace o stravovacích službách Vnitřní řád ŠJ platný od 1.9.2021.

 

červený klíček - ovocný den                                objevování zeleniny

Klíček

Tkalcovská 542, Trutnov

499 816 701 - odhlašování stravování

737 224 543 - PaedDr., Mgr. D. Grohová

tkalcovska@mstrutnov.cz 

                 MŠ KLÍČEK