Školní jídelna - Tkalcovská

Školní stravovací služby pro děti a osobní Mateřské školy Trutnov.

Dětem je poskytnuta vyvážená strava, doplněná dostatkem ovoce a zeleniny.
Jsou dodržovány předepsané intervaly mezi všemi přijímanými pokrmy.
Děti mají během dne dostatek tekutin, nenutíme je k dojídání, motivujeme je k ochutnání stravy.
Aktuální jídelníček je vyvěšen v hale budovy a na webových stránkách - www.mstrutnov.cz

 

Personální zajištění:

Vedoucí školní jídelny: Venuše Vodičková, DiS.
e-mail: v.vodickova@mstrutnov.cz
(v e-mailu napsat danou MŠ a celé jméno dítěte, např. Tkalcovská / Nováková Eliška)

Tel: 499 816 701 ODHLAŠOVÁNÍ, SMS ODHLAŠOVÁNÍ 734 542 973

Mobil: 736 519 796 Vodičková

Kuchařky: Lenka Mládková, Bronislava Stránská

Základní důležité informace:

• denní stravování pro děti od 3 do 6 let tj. přesnídávka, oběd a svačina činí 48, - Kč
• Denní stravné pro děti 7 leté činíi 51, - Kč
Úhrada stravného se provádí inkasem s DATEM splatnosti 15. den v měsíci
(zálohy JSOU hrazeny měsíc Předem)
stravné se odhlašuje den předem, nejpozději však daný den ráno do 7: 00hod.,
a to zápisem do sešitu v hale budovy, nebo telefonicky 499 816 701, 734 542 973


Další informace o stravovacích službách Vnitřní řád ŠJ platný od 1.9.2022.

 

červený klíček - ovocný den                                objevování zeleniny

Klíček

Tkalcovská 542

541 01Trutnov

Odhlašování stravného

(do 7:00 hod.):

  •  499 816 701
  •  734 542 973 - pouze SMS

(jméno dítěte, datum nepřítomnosti)

 

Vedoucí MŠ:

PaedDr. Mgr. D. Kábrtová

737 224 543

(neslouží k odhlašování stravy)

 

tkalcovska@mstrutnov.cz