Charakteristika Zeleného klíčku

Věková skupina: 3 - 4 roky

Počet dětí: 23 (9 dívek, 14 chlapců)

Třída zelený klíček je homogenní, děti jsou v rozmezí 3-4 let. Ve třídě je celkem 23 dětí, z toho 14 chlapců a 9 děvčat. Převážnou část - 14 dětí tvoří nové děti, 9 dětí je stávajících.

Vstupem do MŠ čeká na děti zcela nové, neznámé prostředí. Nové jsou i paní učitelky, zaměstnanci, kolektiv dětí i celý režim MŠ, proto je ADAPTACE na školku, komunikace a spolupráce s rodinou stěžejní.

Dětem zajistíme láskyplný přístup, podnětné prostředí bez stresu, spěchu a strachu s respektem k vývojovým potřebám dětí.

Všechny činnosti jsou dle TVP motivovány pejskem Hafíkem. Povzbuzují děti ke hře, která je v tomto věku hlavní činností, k zařazení do kolektivu dětí, k zdokonalování v sebeobslužných a společenských dovednostech a k celkovému harmonickému rozvoji osobnosti dětí.

 

Na Vaše děti se v Zeleném klíčku těší p. učitelky Jana Ešnerová a Bc. Zuzana Matějková

                                 

 

 

 

Klíček

Tkalcovská 542

541 01Trutnov

Odhlašování stravného

(do 7:00 hod.):

  •  499 816 701
  •  734 542 973 - pouze SMS

(jméno dítěte, datum nepřítomnosti)

 

Vedoucí MŠ:

PaedDr. Mgr. D. Kábrtová

737 224 543

(neslouží k odhlašování stravy)

 

tkalcovska@mstrutnov.cz