Vítejte ve třídě Zelený klíček

 

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM
TŘÍDA A – ZELENÝ KLÍČEK


NÁZEV TVP
HRAVÁ KOŤATA

 

PRO KOČKY JE KOČKOVÁNÍ,
PRO PEJSKY JSOU PSINY,
TEN KDO DĚTEM V HRANÍ BRÁNÍ,
PÁCHÁ TRESTNÉ ČINY.

ŠKOLNÍ ROK : 2018/2019
Učitelky : Ilona Rinnová, Kamila zemanová

ZAMĚŘENÍ – TŘÍDA A

ZELENÝ KLÍČEK

VĚKOVÁ SKUPINA NEJMENŠÍCH DĚTÍ
2,5 – 3,5 LET
28 dětí
Chlapci - 16
Dívky - 12
JÁ JSEM KOTĚ, TY JSI DÍTĚ
JEN CHVÍLI JSME NA SVĚTE,
NA CESTU SE SPOLU DÁME
A SVĚT PĚKNĚ PROZKOUMÁME.
Hravá koťata jsou jako malé děti z naší školky. Koťata nás budou provázet celým rokem a budou děti motivovat k poznávání světa kolem nás i sebe sama. Budeme děti seznamovat s režimem školy a vést je k osvojení si potřebných dovedností a návyků, aby mohly úspěšně zvládnout přechod od života s rodiči do života v kolektivu vrstevníků a kamarádů, kterým je spolu dobře a cítí s paní učitelkou bezpečně.
Inspirací k tématu pro vznik tohoto TVP se stal TVP Marie Čermákové z cyklu „ Barevné kamínky “