VÍTÁME VÁS VE TŘÍDĚ ČERVENÝ KLÍČEK

VĚKOVÁ SKUPINA PŘEDŠKOLNÍCH DĚTÍ

3,5 - 5,5 let

28 dětí

14 chlapců, 14 dívek

 Do červeného klíčku dochází v tomto školním roce 28 dětí. Z toho 14 dívek a 14 chlapců. Věkové rozmezí dětí je od 3,5 do 5,5 let. Většina dětí mateřskou školu již navštěvovala. Do třídy přechází 22 dětí ze zeleného klíčku, 2 děti zůstávají v červeném klíčku a 4 děti nastoupí do mateřské školy nově.

 V Červeném klíčku se zaměříme na všestranný harmonický rozvoj dítěte a jeho osobnosti prostřednictvím hry a prožitkového učení. Do výuky budeme také zařazovat prvky z programu „Začít spolu“. Děti se budou postupně seznamovat s jednotlivým centry aktivit, v kterých se budou učit samostatnosti a spolupráci s ostatními kamarády. V rámci logopedické prevence budou probíhat kolektivní logopedické chvilky zaměřené na rozvoj dýchacích a artikulačních dovedností.

Učitelky: Kamila Zemanová, Bc. Renata Krejdlová

Klíček

Tkalcovská 542, Trutnov

499 816 701 - odhlašování stravování

737 224 543 - PaedDr., Mgr. D. Grohová

tkalcovska@mstrutnov.cz 

                 MŠ KLÍČEK