CHARAKTERISTIKA ČERVENÉHO KLÍČKU

Věková skupina: 4 - 6 let

Počet dětí: 25 (13 dívek, 12 chlapců)

Třídu B navštěvují děti, které již minimálně jeden rok do MŠ docházely. Zaměřujeme se tedy zejména na prohlubování a zdokonalovaní již získaných dovedností a vědomostí. Děti mají prostor na seznamování se s novými kamarády a učitelkami a také je jim dopřán dostatečný čas na volnou hru. Ve třídě využíváme principy programu Začít spolu (např. ranní úkol, průběžné svačiny, centra aktivit), děti vedeme k samostatnosti a sebeobsluze.

Vzhledem k tomu, že tento rok máme ve třídě i 4 děti s povinnou předškolní docházkou, neopomínáme ani jejich přípravu na vstup do školy a připravujeme pro ně věku přiměřené aktivity a úkoly.

Na Vaše děti se v Červeném klíčku těší p. učitelky Bc. et Bc. Hana Fojtová a Bc. Renata Krejdlová.

Klíček

Tkalcovská 542

541 01Trutnov

Odhlašování stravného

(do 7:00 hod.):

  •  499 816 701
  •  734 542 973 - pouze SMS

(jméno dítěte, datum nepřítomnosti)

 

Vedoucí MŠ:

PaedDr. Mgr. D. Kábrtová

737 224 543

(neslouží k odhlašování stravy)

 

tkalcovska@mstrutnov.cz