Zájmové činnosti

Sportovní činnosti

Každoročně pro děti organizujeme ve spolupráci s různými organizacemi tyto kurzy:

 • předplavecký výcvik
 • lyžařský výcvik
 • účast na dalších sportovních akcích - dle aktuální nabídky (cvičení v Olympu, sportovní dny...)

 

Logopedická prevence

Logopedickou prevenci poskytuje v naší mateřské škole paní učitelka Milena Marksová. Na začátku školního roku provádějí logopedické šetření, podle kterého zapojují děti s vadami řeči do individuálních logopedických chvilek, které zahrnují především dechová a artikulační cvičení, cvičení pro rozvoj fonematického sluchu, jemné motoriky a další činnosti souvislé se správným postavením mluvidel. Při zjištění závažnějších vad a poruch řeči, doporučují rodičům návštěvu klinického logopeda. V případě zájmu rodičů, je každý rok objednáno logopedické šetření prováděné SPC Trutnov.

 

Kulturní akce

 • divadelní představení a kulturní programy v trutnovském UFFU
 • navštěvy kina Vesmír
 • divadla v MŠ prostřednictvím agentur a organizací - Agentura Ludmily Frištěnské, Agentura Pernštějni, p.Peřina
 • každoroční pásmo předškolních dětí na vítání občánků
 • návštěvy muzea, galerie
 • návštěvy knihovny

 

Interaktivní televize, výukové programy

V rámci projektu, do kterého byl zapojen náš subjekt "MŠ TRUTNOV" jsme měli možnost obdržet interaktivní televizi a notebook. Tato média využíváme s dětmi nejen ve formě výukových programů, ale i různých her a v neposlední řadě ke sledování zajímavých pořadů. Televize je nově umístěna z organizačních důvodů ve třídě "Srdíček", kde je však k dispozici i dětem z ostatních tříd.

Do každé třídy byl zakoupen tablet, který je využíván především pro svou bohatou nabídku výukových programů a didaktických her. 

 

Ostatní aktivity

 • ekologické aktivity a programy
 • spolupráce s městskými jeslemi
 • účast na výtvarných soutěžích a výstavách (tradičně každoroční výstava dětských prací v trutnovském kostele)
 • fotografování dětí (cca 2x ročně, dle nabídky a zájmu rodičů)

Klíček

Tkalcovská 542, Trutnov

499 816 701 - odhlašování stravování

737 224 543 - PaedDr., Mgr. D. Grohová

tkalcovska@mstrutnov.cz